.

Program »Za boljše življenje«

Program »Boljše življenje« je 11-letni načrt ukrepov, s katerim namerava Electrolux izboljšati in zagotoviti bolj trajnostno življenje po vsem svetu. Osredotoča se na nastajajoči seznam 100 ambicioznih ukrepov, ki smo se jih zavezali izpeljati do leta 2030. Ti ukrepi predstavljajo našo zavezo štirim jasnim ciljem, ki smo jih opredelili po kategorijah: Boljša prehrana, Boljša nega oblačil, Boljša skrb za dom in Boljše podjetje.

 

PREBERITE VEČ

100 ukrepov

Osrednji element programa »Boljše življenje« je seznam ukrepov, ki smo se jih zavezali uresničiti v 11 letih. Seznam se bo oblikoval sčasoma; do leta 2030 bo vseboval 100 ukrepov, od katerih nas bo vsak usmerjal k našim štirim glavnim ciljem.

Ukrepi vključujejo sodelovanje s partnerji, strokovnjaki iz panog in prinašalci sprememb, ki uživajo spoštovanje – celo drugih blagovnih znamk – z vsega sveta. Obsežne spremembe je namreč nemogoče sprožiti, če ne gledamo širše.

Cilji za leto 2030

Boljša prehrana

Naš cilj je ljudi prepričati o prehrani, ki koristi človeštvu in planetu. To pomeni, da bomo prispevali k večji hranilni vrednosti hrane, ki jo zaužijejo ljudje, in obenem pokazali, kako prijetno je v prehrano vključiti več trajnostnih sestavin – zlasti rastlinskega izvora. Želimo tudi pomagati zmanjšati količino zavržene hrane na vse mogoče načine.

Cilj za leto 2030: Doseči, da bo trajnostno prehranjevanje prva izbira.

PREBERITE VEČ

Boljša nega

Z moderniziranjem tehnologije za nego oblačil in navdihovanjem boljših navad za nego vseh tkanin želimo podaljšati povprečno življenje oblačil in hkrati do polovice zmanjšati vpliv nege oblačil na okolje. Poleg tega želimo prispevati k bolj trajnostnim modelom potrošnje modnih oblačil. 

Cilji za leto 2030: Življenjsko dobo oblačil bomo podaljšali za dvakrat s polovičnim vplivom na okolje.

PREBERITE VEČ

Boljše domače okolje

Da bi dosegli ta cilj, bomo pospešili razvoj rešitev, ki več ljudem omogočajo, da naredijo svoj dom bolj zdrav bolj trajnostno. 

Cilji za leto 2030: Narediti domove bolj zdrave in trajnostne z uporabo pametnih rešitev za zrak, vodo in tla.

PREBERITE VEČ

Boljše podjetje

Z bolj odgovorno proizvodnjo, pridobivanjem virov in rešitvami želimo doseči podnebno nevtralno proizvodnjo in hkrati delovanje obratov brez odpadkov. Naše izdelke želimo razviti skladno s cilji podnebnih ukrepov ZN in prizadevali si bomo zagotavljati poslovne modele in vzorce za optimalno uporabo virov.

Cilji za leto 2030: Doseči podnebno nevtralno in krožno poslovanje.

PREBERITE VEČ

Poročilo o boljšem življenju

Globalna raziskava, ki proučuje odnos potrošnikov in izzive v zvezi s trajnostnim življenjem.

One man & woman

Predstavljamo vam intuitivno kuhanje.

Izdelki v naši novi ponudbi kuhinjskih izdelkov so tako intuitivni, da vam ni treba razmišljati. Tako se lahko raje osredotočite na okuse, družino in prijatelje. Za boljše življenje. Zasnovano na Švedskem.

Boljša prehrana

Hrana je najpomembnejši dejavnik našega zdravja. Ključnega pomena je tudi za zdravje našega planeta, saj na prehrambno industrijo odpade tretjina celotne svetovne porabe energije in več kot 20 odstotkov emisij.* Zato je še toliko bolj šokanten podatek, da 30 % hrane konča med odpadki,** ob tem pa vsak deveti prebivalec sveta vsako noč zaspi lačen.*** Zato želimo ljudem pomagati, da sprejmejo boljše odločitve glede prehrane, ki so hkrati tudi prijetne in ne zahtevajo truda.

* Vir: ZN Cilji trajnostnega razvoja, 2018
** Vir: ZN Cilji trajnostnega razvoja, 2018
*** Vir: Food Aid Foundation

Cilj za leto 2030: Doseči, da bo trajnostno prehranjevanje prva izbira.

Naš cilj je ljudi prepričati, da se prehranjujejo ter da pridobivajo in ravnajo s hrano na način, ki koristi človeštvu in planetu – ob tem pa v njej polno uživajo.

Prednostna področja

Pri izpolnjevanju cilja si bomo prizadevali za uvajanje inovativnih izdelkov, izobraževanje potrošnikov, izvajanje nadaljnjih raziskav in vzpostavljanje pomembnih partnerstev. V okviru cilja »Boljša prehrana« se nameravamo osredotočiti na:

 • Zmanjšanje količine zavržene hrane na vse mogoče načine
 • Spodbujanje prehranjevanja z živili rastlinskega izvora
 • Ohranjanje čim večje hranljivosti živil
 • Izboljšanje izkušnje trajnostnega prehranjevanja z boljšimi okusi, teksturo in barvami
 • Zagotavljanje preproste uvedbe navedenega v vsakodnevno življenje

»Nenehno si prizadevamo najti boljše rešitve za konzerviranje živil. Toda pri trajnostnem prehranjevanju gre za spremembo vedenja. Gre za majhne korake za pomemben cilj.«

Hanna Nykänen

Strokovnjakinja za konzerviranje živil, Electrolux, Švedska

Boljša nega oblačil

V zadnjih 20 letih se je količina oblačil, ki jih kupimo, povečala za štirikrat.* K temu prispeva dejstvo, da 90 % svojih oblačil zavržemo prej, kot je treba.** Del te težave je hitro spreminjajoča se moda, drugi element pa nega oblačil. Zaradi neustreznih in zastarelih navad glede pranja oblačil se njihova življenjska doba skrajšuje. Glede na to, da je modna industrija četrti največji onesnaževalec na svetu,*** je čas, da spremenimo način potrošnje in nege oblačil.

* Vir: Fashion Revolution
** Vir: AEG Care Label Project
*** Vir: Measuring Fashion, Globalna študija vplivov 2018

Cilj za leto 2030: Življenjsko dobo oblačil bomo podaljšali za dvakrat s polovičnim vplivom na okolje

S prikazom boljše nege oblačil želimo ljudem pomagati podaljšati življenjsko dobo oblačil in obenem za polovico zmanjšati okoljski odtis nege oblačil.

Prednostna področja

Pri izpolnjevanju cilja si bomo prizadevali za uvajanje inovativnih izdelkov, izobraževanje potrošnikov, izvajanje nadaljnjih raziskav in vzpostavljanje pomembnih partnerstev. Prednostna področja v okviru cilja »Boljša nega oblačil« so:

 • Podaljšanje življenjske dobe oblačil s posodobitvijo tehnologije in navad glede nege oblačil
 • Zmanjšanje vpliva nege oblačil na okolje
 • Zagotavljanje nege vseh tkanin
 • Spodbujanje bolj trajnostne potrošnje modnih oblačil

»Spoznati moramo, kaj nam je že na voljo kot primarni vir – in ne še naprej trošiti zaradi potrošnje same.«

Orsola de Castro

Inovatorka v modni industriji, Fashion Revolution, Združeno kraljestvo

OPERI. POSUŠI. NOSI DLJE.

Naše ravnanje z oblačili pomembno vpliva na okolje. Verjamemo, da lahko z boljšo nego oblačil v sedanjosti zgradimo bolj trajnostno prihodnost. Podaljšajte življenjsko dobo svojih oblačil z Electroluxovim strojem PerfectCare.

Preberite več

Boljše domače okolje

Slaba kakovost zraka čedalje bolj ogroža zdravje ljudi. Po podatkih ZN živi 92 % ljudi v krajih, kjer je onesnaženost večja od priporočene omejitve. Veliko časa preživimo v zaprtih prostorih (povprečno 16 ur na dan*), kar zadevo še poslabša. Zaradi neustreznega prezračevanja lahko koncentracija škodljivih onesnaževal v zaprtih prostorih znaša do petkrat več kot na prostem.* Temu se lahko izognemo. Lahko si prizadevamo izboljšati počutje ljudi doma.

*Vir: BEAMA - My Health

Cilji za leto 2030: Narediti domove bolj zdrave in trajnostne z uporabo pametnih rešitev za zrak, vodo in tla

Da bi dosegli ta cilj, bomo pospešili razvoj rešitev, ki več ljudem omogočajo, da naredijo svoj dom bolj zdrav bolj trajnostno.

Prednostna področja

Da bi dosegli ta cilj, bo Electrolux pospešil razvoj rešitev, ki več ljudem omogočajo, da naredijo svoj dom bolj zdrav bolj trajnostno. To lahko vključuje:

 • Razvoj naprednih rešitev za boljši zrak in nego tal, ki delujejo prek digitalne tehnologije.
 • Optimizacijo notranjega okolja ter spodbujanje uporabe bolj energetsko učinkovitih naprav z manjšim vplivom na podnebje.

»Kakovost zraka v zaprtih prostorih se je v primerjavi z nekoč poslabšala za 2–5-krat.«

Monica Celotto in Fiorella Trivillin

Inovatorki na področju kakovosti zraka in trajnosti, Electrolux Italy

Boljše podjetje

Ko je naša prihodnost odvisna od odločitev, ki jih sprejemamo danes, moramo vsi prispevati svoj delež. To ne velja samo za nekatere posameznike. Pri Electroluxu smo odločeni, da podjetje preoblikujemo na bolje za boljše življenje. Pozorni moramo biti na proizvodnjo, na primer na to, kako delujejo naši obrati in katere materiale izberemo, ter na to, kako lahko optimiziramo življenjsko dobo proizvodov in zagotovimo, da se naprave pravilno uporabljajo za čim bolj učinkovito rabo virov.

Cilj za leto 2030: Doseči, da bo imelo naše poslovanje nevtralen vpliv na okolje in da bo krožno

Naš cilj je doseči, da so naši obrati brez odpadkov in v celoti podnebno nevtralni, in razvijati izdelke, ki omogočajo čim bolj učinkovito rabo energije in drugih virov.

Prednostna področja

Pri izpolnjevanju cilja si bomo prizadevali za uvajanje inovativnih izdelkov, izobraževanje potrošnikov, izvajanje nadaljnjih raziskav in vzpostavljanje pomembnih partnerstev. Prednostna področja v okviru cilja »Boljše podjetje« so:

 • Zagotavljanje podnebno nevtralne proizvodnje
 • Delovanje obratov brez odpadkov
 • Razvoj izdelkov skladno s cilji podnebnih ukrepov ZN
 • Zagotavljanje poslovnih modelov in vzorcev za optimalno uporabo virov

»Mislim, da bomo v prihodnosti na to gledali kot na prelomni trenutek. In ko gledamo nazaj, želim, da to vidimo kot trenutek, ko smo se spremenili na bolje.«

Jonas Samuelson

Predsednik in generalni direktor Electroluxa

Uvod

Želimo pomagati potrošnikom, da prevzamejo bolj trajnostne navade v vsakodnevnem življenju. Toda za učinkovito spodbujanje sprememb moramo poznati razliko med ‘zelenimi’ namerami in dejanskim vedenjem. V globalni raziskavi smo proučevali stališča in pomisleke glede trajnostnih namer in vedenja z vidika okusa, nege in dobrega počutja.

Podatki in ugotovitve iz raziskave nam bodo pomagali razumeti, kako lahko potrošnikom še naprej omogočamo in pomagamo premagovati ovire ter premostiti t. i. zeleno vrzel, ki jim preprečuje, da bi uresničevali svoje zelene namere.

V anketi je sodelovalo 9.320 anketirancev iz devetih mest: Stockholma, San Francisca, Hanoja, Šanghaja, Buenos Airesa, Santiaga, Varšave, Sao Paola in Melbourna. Mesta predstavljajo ključne trge za Electrolux in so tudi med najnaprednejšimi v smislu trajnostnega vedenja.

Preberi več

Kaj velja za trajnosten pristop k prehrani?

Čim večje zmanjšanje količine odpadne hrane velja za najbolj trajnosten pristop k prehrani, ki ga 36 % anketirancev uvršča med tri glavne ukrepe za trajnostno prehrano. Sledita uživanje sezonskih in doma pridelanih živil. Samo 18 % anketirancev meni, da je uživanje živil rastlinskega izvora najbolj trajnosten pristop.

Prehrana z rastlinskimi živili je prehrana, ki je večinoma ali v celoti sestavljena iz živil, pridobljenih iz rastlin, in vključuje zelenjavo, žitarice, oreščke, semena, stročnice in sadje ter malo ali nič živil živalskega izvora. (Wikipedija)

Kako ljudje ukrepajo?

Čim večje zmanjšanje količine odpadne hrane je najpogostejše trajnostno vedenje; 53 % anketirancev je dejalo, da skladno s tem ravnajo vsak dan. Samo vsak četrti se prehranjuje samo s hrano rastlinskega izvora.

Kakšna so odstopanja, kar zadeva okuse?

Potrošniki si zelo želijo zmanjšati količino odpadne hrane, vendar jim to ne uspeva. 32 % anketirancev želi zmanjšati količino odpadne hrane v primerjavi s količino, ki jo zavržejo danes. Toda 60 % jih vsaj enkrat na teden zavrže hrano. Najpogostejši razloga za to sta pretečen rok uporabe in dejstvo, da se sveža živila prehitro pokvarijo. Tako imenovana zelena vrzel na področju rastlinske hrane je majhna in samo 18 % anketirancev pravi, da želijo uživati več živil rastlinskega izvora. Glavne ovire pri tem so strah, da ne bodo zaužili dovolj hranljivih snovi, da bodo pogrešali okus in teksturo živil živalskega izvora ter da jih obrok ne bo nasitil.

Tako imenovana zelena vrzel na področju rastlinske hrane je majhna in samo 18 % anketirancev pravi, da želijo uživati več živil rastlinskega izvora. Glavne ovire pri tem so strah, da ne bodo zaužili dovolj hranljivih snovi in da jih obrok ne bo nasitil.

Samo vsak peti anketiranec verjame, da je prehranjevanje z rastlinskimi živili najučinkovitejši način za doseganje trajnostnega prehranjevanja. Za primerjavo: približno 30 % svetovnih emisij je posledica pridelave hrane (vir: Posebno poročilo IPCC o podnebnih spremembah in tleh, 2019).


Kaj velja za trajnosten pristop k negi?

5 od 10 anketirancev pravi, da niso dovolj seznanjeni s trajnostnimi praksami glede nege oblačil. Toda 69 % se jih zaveda, da je podaljšanje življenjske dobe oblačil učinkovita trajnostna praksa. Anketiranci so trajnostno nego oblačil opredelili kot pranje perila, ko je pralni stroj poln, in uporabo strojev, ki porabijo malo vode.

Kako ljudje ukrepajo?

Nega oblačil je v veliki meri odvisna od naših navad in samo 40 % anketirancev si aktivno prizadeva podaljšati življenjsko dobo svojih oblačil. Le 48 % jih perilo opere, ko je pralni stroj poln, torej tu obstaja možnost izboljšanja. Oblačila operejo, ko imajo neprijeten vonj ali madeže, ali preprosto zato, ker imajo radi sveže oprana oblačila. Pranje pri nizkih temperaturah ni pogosto, saj samo vsak tretji to redno počne, čeprav so pralna sredstva tudi pri nižjih temperaturah pogosto enako učinkovita.

Kakšna so odstopanja, kar zadeva nego?

Največje odstopanje, kar zadeva nego, se kaže v tem, da anketiranci pravijo, da želijo uporabljati energetsko učinkovitejše stroje, medtem ko jih samo 14 % želi pogosteje prati pri nižjih temperaturah, kar predstavlja najmanjše odstopanje. Za pranje pri nižjih temperaturah se večinoma ne odločijo, ker upoštevajo navodila na etiketah in ker verjamejo, da madežev s pranjem pri nižjih temperaturah ne bodo odstranili. Samo vsak četrti verjame, da je pranje pri nižji temperaturi bolj trajnostno.


Kaj velja za vzrok onesnaženja zraka v zaprtih prostorih?

Vzdrževanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih je za anketirance pomembno, saj štirje od petih menijo, da sta kakovost in čistost zraka najpomembnejša dejavnika za dobro počutje doma. Toda samo 39 % jih verjame, da sploh imajo možnost izboljšati kakovost zraka v zaprtih prostorih doma.

Polovica anketirancev trdi, da poznajo razloge za onesnaženost zraka v zaprtih prostorih, in 41 % jih verjame, da sesanje slabo vpliva na kakovost zraka v zaprtih prostorih. Po mnenju anketirancev so v zaprtih prostorih najhujša onesnaževala cigaretni dim, pesticidi, lak za lase in pršilo za telo.

Kako ljudje ukrepajo, da bi izboljšali kakovost zraka v zaprtih prostorih?

Ljudje za izboljšanje kakovosti zraka doma najpogosteje zračijo in sesajo, čeprav je 41 % anketirancev izjavilo, da sesanje prispeva k onesnaženosti zraka v zaprtih prostorih. Malo ljudi meni, da sploh imajo možnost izboljšati kakovost zraka v svojem domu.

Kakšna so odstopanja, kar zadeva dobro počutje?

Največje odstopanje, kar zadeva dobro počutje, se kaže v tem, da želijo anketiranci uporabljati naprave za čiščenje zraka, da bi zmanjšali alergene in onesnaževala v zaprtih prostorih.

Za celotno poročilo se obrnite na kamilla.dala@electrolux.com

Stoletje odkrivanja dobrega počutja doma

Družba Electrolux je bila ustanovljena z namenom oblikovati sesalnike, ki bi bili lažji in preprostejši za uporabo ter kot orodje za izboljšanje zdravja in higiene. Od inovacije ustanovitelja Axla Wenner-Grena, ki je sesalniku Model V dodal vodila za lažje premikanje, do predstavitve prvega robotskega sesalnika na svetu. To potovanje se še nadaljuje.

Stoletje odkrivanja nege tkanin

Pomivalni stroj velja za enega od največjih izumov industrijske revolucije, saj je močno vplival na vlogo ženske v družbi. Z izdelki, kot je revolucionarni pomivalni stroj »lebdeče krilo« iz 40. let prejšnjega stoletja, je Electrolux kupcem omogočil, da svoj prosti čas izkoristijo za stvari, ki so res pomembne, npr. za učenje ali preživljanje časa z družino.

Stoletje odkrivanja okusov

Ustvarjanje prijetnih okusov je vedno bilo gonilo naših inovacij v kuhinji. Skozi zgodovino našega delovanja smo znanje za dosego tega namena črpali iz naše profesionalne dediščine. Prelomni asistenčni multipraktik Assistent in pečice CombiSteam sta le dva taka primera.

Electrolux Assistent: značilna klasika nordijskega dizajna

Leta 1939 je Electrolux švedskemu oblikovalcu in inženirju Alvarju Lenningu zaupal pretvorbo profesionalne kuhinjske naprave v majhno in kompaktnejšo različico, ki bi bila primerna za domačo uporabo. Le malo je bilo takih, ki bi si drznili napovedati, da bo Electroluxov multipraktik Assistent, ki ga odlikujeta trpežna zanesljivost in dizajn, postal eden od najobstojnejših izdelkov podjetja.

product exhibition

Revolucionarni model V

Model V je imel vodila, s katerimi se je lahko zapeljal po tleh stanovanja ter učinkovito posesal prah in umazanijo, čeprav je bil manjši in precej lažji od svojih pokončnih predhodnikov. Idejo za namestitev vodil je dobil prav g. Wenner-Gren. Dejstvo, da je bila naprava častivreden predstavnik novega industrijskega dizajna tega obdobja, v duhu nemškega arhitekta Petra Behrensa, ni bilo odveč.

Prvi na svetu: »Okrogla pločevinka«

Pomivalni stroj D10, ki se ga je prijel vzdevek »okrogla pločevinka«, je na trg prišel leta 1959. To je bil prvi pomivalni stroj na svetu, ki ga je bilo mogoče postaviti na kuhinjski pult. V času, ko kuhinje niso imele prostora za pomivalne stroje, je bilo D10 mogoče namestiti v večino kuhinj, ne da bi bilo kuhinjo treba prenoviti.