900 SensePro® Hob

Welcome to Electrolux

Congratulations on your new intuitive hob from Electrolux. You've chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been deisgned with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you'll get great results every time.

Pregled kuhalne plošče

Spoznajte svojo novo kuhalno ploščo SensePro® . Ko jo spoznate, je čas, da začnete kuhati.

 1. Indukcijsko kuhališče s funkcijo Pomoč pri kuhi
 2. Indukcijsko kuhališče s funkcijama Pomoč pri kuhi in Praženje v ponvi
 3. Upravljalna plošča
 4. Indukcijsko kuhališče
 5. Območje z anteno POZOR: Na to območje kuhalne plošče ne odlagajte ničesar.

Pregled upravljalne plošče

Upravljalna plošča vam omogoča preprost dostop do vseh funkcij kuhalne plošče.

 1. VKLOP/IZKLOP za vklop in izklop kuhalne plošče.
 2. Za odpiranje in zapiranje menija .
 3. Bližnjica do funkcij kuhanja, ki se uporabljajo s sondo za hrano.
 4. Izbira kuhališčaza aktivacijo drsnika za izbrano kuhališče.
 5. Indikator kuhališča,ki prikazuje, za katero kuhališče je aktiviran drsnik.
 6. Za vklop funkcije časovnik.
 7. Drsnik zaprilagoditev stopnje kuhanja.
 8. PowerBoostza hitro segrevanje velike količine vode do vretja.
 9. Za zaklepanje upravljalne plošče.
 10. Okno komunikatorja infrardečega signala Hob²Hood . Ne pokrivajte ga.
 11. Za vklop funkcije začasna prekinitev,ki nastavi vsa vklopljena kuhališča na najnižjo stopnjo kuhanja.
 12. Prikaz trenutne stopnje kuhanja.
 13. Funkcija Bridgeza združitev kuhališč.
 14. Polna povezava/ni signala. Prikazuje moč signala povezave med sondo za hrano in anteno.

Pregled sonde za hrano

Brezžična sonda brez baterije vam zagotavlja popolnoma natančno upravljanje temperature.

 1. Mesto meritve
 2. Oznaka za najnižjo raven
 3. Priporočeno območje potopitve (za tekočine)
 4. Koda za umerjanje
 5. Držalo za namestitev sonde za hrano na rob
 6. Ročaj z vgrajeno anteno

Glavne funkcije

Vzemite si čas, da spoznate nekatere najpomembnejše funkcije in lastnosti kuhalne plošče SensePro® .

Za merjenje temperature pri funkcijah, kot sta Termometer in Praženje v ponvi, kot tudi za natančno ohranjanje temperature različnih vrst živil med kuhanjem s tehniko sous-vide.

Funkcija vam olajša kuhanje, saj vam zagotovi recepte za pripravo različnih jedi, predhodno določene parametre kuhanja in navodila po korakih. Uporabite jo lahko s sondo za hrano ali brez nje.

Za kuhanje vakuumirane hrane pri nizki temperaturi dalj časa, kar pomaga ohraniti vitamine in okus.

Za praženje različnih vrst živil s samodejno nadzorovanimi stopnjami kuhanja. Funkcija pomaga preprečiti pregrevanje hrane ali olja.

Za topljenje čokolade ali masla z nizkimi stopnjami kuhanja.

Za združitev obeh levih kuhališč in uporabo večje posode. To funkcijo lahko uporabite s funkcijo Praženje v ponvi.

Za hitro segrevanje velike količine vode do vrenja.

Za povezavo kuhalne plošče s posebno kuhinjsko napo. Funkcija skladno s tem prilagodi hitrost ventilatorja.

Začetek uporabe

Za uspešen začetek uporabe nove naprave sledite naslednjim korakom.
Zapišite si serijsko številko naprave

Pred namestitvijo si zapišite serijsko številko naprave. Tako boste lažje poiskali primeren servis in pomoč, če se boste npr. morali obrniti na pooblaščeni servisni center.

Serijsko številko najdete na ploščici za tehnične navedbe na dnu kuhalne plošče.

Namestitev

Pred začetkom kuhanja se prepričajte, da je nova kuhalna plošča nameščena pravilno.

Sledite navodilom, ki so priložena napravi. Priključitev na električno omrežje mora opraviti usposobljen električar.

Vgradna kuhalna plošča se lahko uporablja samo po vgradnji v ustrezne vgradne enote in delovne površine, ki ustrezajo veljavnim standardom.

Opomba: Če je naprava nameščena nad predal,
 • se lahko med kuhanjem zaradi prezračevanja kuhalne plošče predmeti v njem segrejejo.
 • V predalu ne hranite majhnih kosov ali listov papirja. Papir lahko povleče v ventilatorje za hlajenje, kar jih poškoduje ali poslabša delovanje sistema hlajenja.

Dodatne informacije o mestu namestitve kuhalne plošče

 • Naprave ne nameščajte poleg vrat ali pod okno. Vroča posoda lahko pade z naprave, ko odprete vrata ali okno.
 • Če je naprava nameščena nad predal, naj bo med njenim spodnjim delom in deli, shranjenimi v predalu, vsaj 2 cm razmika.
 • Odstranite vse ločevalne plošče iz omare pod napravo.

Dodatne informacije o priključitvi na električno omrežje

 • Pred kakršnimkoli posegom v napravo se prepričajte, da je izključena iz električnega omrežja.
 • Naprava mora biti ozemljena.
 • Preverite, ali so parametri s ploščice za tehnične navedbe združljivi z električno napetostjo omrežja.
 • Poskrbite za namestitev zaščite pred udarom.
 • Zaščita pred udarom električnega toka izoliranih delov in delov pod električno napetostjo mora biti pritrjena tako, da je ni mogoče odstraniti brez orodja.
 • Naprava mora biti nameščena pravilno. Zaradi slabo pritrjenega in napačnega priključnega kabla ali vtiča (če je na voljo) se lahko pregreje priključek.
 • Uporabite pravi električni priključni kabel.
 • Kabel zaščitite pred natezno obremenitvijo.
 • Priključni kabel se ne sme zaplesti.
 • Poskrbite, da se priključni kabel ali vtič (če obstaja) ne dotika vroče naprave ali posode, ko napravo vključite v bližnje vtičnice.
 • Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
 • Pazite, da ne poškodujete vtiča (če obstaja) ali kabla. Za zamenjavo poškodovanega kabla se obrnite na naš pooblaščeni servisni center ali električarja.
 • Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu nameščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.
 • Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne vtikajte vtiča.
 • Ne vlecite za električni priključni kabel, če želite izključiti napravo. Vedno povlecite za vtič.

 • Uporabite le prave izolacijske naprave: odklopnike, varovalke (talilne varovalke odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na diferenčni tok in kontaktorje.
 • Električna napeljava mora imeti izolacijsko napravo, ki omogoča odklop naprave z omrežja na vseh polih. Izolacijska naprava mora imeti med posameznimi kontakti minimalno razdaljo 3 mm.
Pred prvo uporabo

Preden ponesete svoje kuharske sposobnosti na novo raven, naj vam pomagamo pri začetni nastavitvi.

Preden začnete kuhanje svojih prvih jedi, povežite kuhalno ploščo SensePro® in nastavite želene nastavitve.

Prvo čiščenje

Poskrbite za optimalen začetek delovanja kuhalne plošče in sonde za hrano s preprostim prvim čiščenjem.

Prepričajte se, da je kuhalna plošča izklopljena in hladna.

 1. Očistite jo z mehko krpo in toplo vodo ter nevtralnim blagim čistilom.
 2. Očistite sondo za hrano z mehko krpo in toplo vodo ter nevtralnim blagim čistilnim sredstvom.
Začetna nastavitev

Novo kuhalno ploščo SensePro® nastavite po svojih željah.

Ob prvem vklopu kuhalne plošče morate nastaviti jezik, stopnjo osvetlitve prikazovalnika in glasnost zvočnih signalov.

 1. Pritisnite in držite 1 sekundo, da aktivirate kuhalno ploščo.
 2. Pritisnite Start na pozdravnem zaslonu.
 3. Izberite želeni jezik in pritisnite V redu.
 4. Izberite želeno stopnjo osvetlitve in pritisnite V redu.
  Stopnja 4 je najvišja stopnja osvetlitve.
 5. Izberite želeno glasnost zvočnega signala in pritisnite V redu.
 6. Pritisnite V redu , da dokončate začetno nastavitev.
Umerjanje sonde za hrano

Umerite sondo za hrano v nekaj preprostih korakih in si zagotovite najboljšo možno pomoč pri svojih dogodivščinah v kuhinji.

Uporabite posodo s premerom dna 180 mm.

Pravilno umerjena sonda za hrano izmeri temperaturo vode pri 100 °C z odstopanjem +/-2 °C.
 1. Prepričajte se, da je sonda za hrano povezana s kuhalno ploščo.
  1. Pritisnite .
  2. Izberite Nastavitve > Sonda za hrano > Seznanjanje.
  3. Petmestno kodo na prikazovalniku primerjajte s kodo, ki je vgravirana v sondo za hrano.
   Če sta kodi isti, sta sonda za hrano in kuhalna plošča seznanjeni.
  4. Pritisnite za izhod iz menija.
  5. Če kuhalna plošča in sonda za hrano nista seznanjeni, ju seznanite.
 2. Sondo za hrano namestite na rob posode.
 3. Posodo napolnite s hladno vodo, vsaj do najnižje označene ravni.
  Pomembno: Vode ne solite. Sol lahko vpliva na umerjanje.
 4. Posodo postavite na levo sprednje kuhališče.
 5. Pritisnite .
  Na prikazovalniku se prikaže meni.
 6. Izberite Nastavitve > Sonda za hrano > Umerjanje in sledite navodilom na prikazovalniku.
 7. Pritisnite Start poleg kuhališča.
  Umerjanje se nato začne.
  Pomembno: Če umerjanje traja več kot tri minute, zamenjajte posodo in ponovite postopek od 1. koraka.
Ko je umerjanje končano, se na prikazovalniku prikaže pojavno okno.
Vklop/izklop kuhalne plošče

Samo dotik in že ste pripravljeni na kuhanje.

Pritisnite in držite 1 sekundo, da vklopite ali izklopite kuhalno ploščo.
Ko izklopite kuhalno ploščo, se izklopi tudi funkcija Zaklep .
Uporaba upravljalne plošče

Do vseh funkcij kuhalne plošče lahko dostopate z le dotikom prsta.

Simboli z osvetljenim ozadjem so na voljo za uporabo. Nekateri simboli izginejo, ko kuhalna plošča deluje. Znova se pojavijo, ko se dotaknete prikazovalnika.

 1. Če želite vklopiti funkcijo časovnik (Odštevalnik za posamezno kuhališče ali celotno kuhalno ploščo), najprej pritisnite simbol za ustrezno kuhališče.
 2. Pritisnite na ustrezen simbol za
  • vklop ali izklop funkcije, ali
  • ogled ali spremembo parametra nastavitve, ali
  • odpiranje menija ali podmenija.
  Izbrana funkcija se vklopi, ko odmaknete prst s prikazovalnika.
  Pri določenih funkcijah se ob vklopu prikažejo dodatne informacije. Za trajen izklop pojavnega okna z informacijami za funkcijo pritisnite , preden vklopite to funkcijo.
 3. Po izbiri: za pomikanje po razpoložljivih funkcijah s prstom podrsajte po prikazovalniku.
  Hitrost pomikanja je odvisna od hitrosti drsenja vašega prsta po zaslonu.
  Dotaknite se zaslona, da ustavite pomikanje.
Simboli na prikazovalniku

Preprosto se pomikajte po prikazovalniku in spoznajte simbole na njem.

Simbol Funkcija
Za potrditev izbire ali nastavitve.

Za pomikanje nazaj/naprej za eno stopnjo v meniju.

Za pomikanje navzgor/navzdol po navodilih na prikazovalniku.
Za vklop/izklop funkcije.
Za zapiranje pojavnega okna.
Za preklic nastavitve.
Pomikanje po meniju

Pomikajte se po meniju in izkoristite vse funkcije kuhalne plošče.

 1. Pritisnite na prikazovalniku, da odprete meni.
 2. Pritisnite ali za pomikanje po meniju.
 3. Če želite zapustiti meni,
  • pritisnite ali
  • pritisnite na desno stran prikazovalnika, zunaj pojavnega okna.

Vsakodnevna uporaba

Kaj želite skuhati danes? Odkrijte informacije o tem, kako to lahko storite.
Uporaba kuhališč

Naj vam kuhalna plošča SensePro® pomaga uresničiti vaše kulinarične zamisli.

Preverite, ali je vaša posoda primerna za indukcijske kuhalne plošče.

Opozorilo:

Osebe s srčnim spodbujevalnikom morajo biti med delovanjem naprave oddaljene vsaj 30 cm od indukcijskih kuhališč.

Stopnja kuhanja za kuhališče je lahko omejena, če delujejo tudi druga kuhališča.

Na kuhališča ne odlagajte pribora ali pokrovk. Lahko se namreč segrejejo.

 1. Posodo postavite na sredino izbranega kuhališča.
  Kuhališče se samodejno prilagodi dimenziji dna posode.
  Na prikazovalniku se prikaže drsnik za kuhališče. Viden ostane nekaj sekund.
  Opomba: Če želite drsnik zapreti, pritisnite na prikazovalnik zunaj območja drsnika.
 2. Želeno stopnjo kuhanja nastavite s pritiskom ali drsenjem s prstom.
  Simbol se obarva rdeče in poveča, kar vam sporoča, da je nastavitev izbrana.

Ko zaključite kuhanje, pritisnite na simbol za izbiro kuhališča in nastavite stopnjo kuhanja na 0.

Nastavitev stopnje kuhanja

Preprosto podrsajte, da nastavite stopnjo kuhanja.

Poskrbite, da je kuhalna plošča vklopljena in na kuhališču ustrezna posoda.

Stopnja kuhanja za kuhališče je lahko omejena, če delujejo tudi druga kuhališča. Najvišja stopnja kuhanja je vidna na drsniku. Aktivne so samo bele številke.

 1. Da aktivirate kuhališče, se dotaknite simbola za izbiro kuhališča.
  Na prikazovalniku se prikaže drsnik za kuhališče. Drsnik ostane vklopljen nekaj sekund.
  Opomba: Če želite drsnik zapreti, pritisnite na prikazovalnik zunaj območja drsnika.
 2. Želeno stopnjo kuhanja nastavite s pritiskom ali drsenjem s prstom.
  Simbol se obarva rdeče in poveča, kar vam sporoča, da je stopnja kuhanja izbrana.
Uporaba funkcije PowerBoost

Potrebujete intenzivno segrevanje v trenutku? S funkcijo PowerBoost lahko hitro zavrete celo velike količine vode in pripravite posodo za pečenje, takoj ko jo potrebujete.

 1. Dotaknite se simbola za kuhališče, ki ga želite uporabiti.
 2. Pritisnite .
  Simbol se obarva rdeče in poveča. Moč kuhališča se poveča.
  Opomba:Funkcija PowerBoost se izklopi samodejno. Če jo želite izklopiti ročno, spremenite stopnjo kuhanja kuhališča.
Združevanje dveh kuhališč v eno

Ali potrebujete večje kuhališče? Dotaknite se simbola Bridge in ga boste dobili.

Združeni kuhališči delujeta kot eno kuhališče z istim segrevanjem.
 1. Vklopite kuhalno ploščo.
 2. Posodo postavite na levi kuhališči.
  Pomembno: Posoda mora pokrivati sredini obeh kuhališč. Posoda ne sme segati čez oznako območja kuhanja.
 3. Pritisnite , da združite kuhališči.
  Simbol kuhališča se spremeni.

Za izklop funkcije pritisnite .

Specifikacije kuhališč

Izvedite več o pravilnih velikostih posode, kot tudi o najdaljšem trajanju funkcije PowerBoost za vsako kuhališče.

Moč kuhališč je delno odvisna od materiala in premera posode. Zaradi vpliva posode se dejanska vrednost parametra lahko nekoliko razlikuje od določene vrednosti. Za najboljše rezultate kuhanja uporabljajte posodo, ki nima večjega premera od navedenega premera.

Kuhališče Nazivna moč (najvišja stopnja kuhanja)[W] PowerBoost [W] PowerBoost, najdaljše trajanje [min] Premer posode [mm]
Levo spredaj 2300 3200 10 125–210
Levo zadaj 2300 3200 10 125–201
Srednje spredaj 1400 2500 4 125–145
Desno zadaj 2300 3600 10 205–240
Priporočila za stopnje kuhanja

Za odlične rezultate kuhanja in varčevanje z energijo uporabite ustrezno stopnjo kuhanja.

Korelacija med stopnjo kuhanja in porabo energije kuhališča ni linearna. Ko zvišate stopnjo kuhanja, ta ni sorazmerna s povečanjem porabe energije. To pomeni, da kuhališče s srednjo stopnjo kuhanja uporablja manj kot polovico svoje celotne moči.

Seznam priporočil za stopnje kuhanja

Izberite ustrezno stopnjo kuhanja za svojo jed, da dosežete odlične rezultate in hkrati prihranite energijo.

Stopnja kuhanja Uporaba: Čas (min) Nasveti
1 Ohranjanje kuhanih jedi toplih. po potrebi Pokrijte posodo s pokrovko.
12 Holandska omaka, topljenje: maslo, čokolada, želatina. 5–25 Občasno premešajte.
12 Strjevanje: puhaste omlete, pečena jajca. 10–40 Kuhajte v posodi s pokrovko.
23 Počasno kuhanje riža in mlečnih jedi, pogrevanje pripravljenih jedi. 25–50 Dodajte vsaj dvakrat toliko vode kot riža, mlečne jedi na polovici postopka priprave premešajte.
34 Kuhanje zelenjave, rib in mesa na pari. 20–45 Dodajte nekaj žlic vode.
45 Kuhanje krompirja na pari. 20–60 Uporabite največ ¼ l vode za 750 g krompirja.
45 Kuhanje večjih količin živil, enolončnic in juh. 60–150 Do 3 l vode ter sestavin.
67 Zmerno cvrenje: pečen zrezek, telečji cordon bleu, zarebrnice, polpete, klobase, jetra, bešamel, jajca, palačinke, krofi. po potrebi Obrnite po polovici časa priprave.
78 Intenzivno cvrenje: pražen krompir, ledvena pečenka, zrezki. 5–15 Obrnite po polovici časa priprave.
9 Segrevanje vode do vretja, kuhanje testenin, pečenje mesa (golaž, dušena govedina), cvrenje krompirja.
Segrevanje večje količine vode do vretja. Funkcija PowerBoost je vklopljena.
Opomba: Podatki v razpredelnici so zgolj informativne narave.
Namestitev sonde za hrano

Sondo za hrano namestite pravilno, da zagotovite dobro povezavo s kuhalno ploščo.

Sondo za hrano med posameznimi rabami hranite v originalni embalaži.

 • Pazite, da ne boste ovirali signala. Če sondo za hrano uporabljate na levem sprednjem kuhališču, na levo zadnje kuhališče ne postavljajte velike posode. Veliko posodo raje premaknite na desno zadnje kuhališče.

 • Sondo za hrano namestite v bližino območja z anteno.
  • Leva stran kuhalne plošče: na položaj ure med 1 in 3.
  • Desna stran kuhalne plošče: na položaj ure med 9 in 11.

 • Naslednji simboli na prikazovalniku prikazujejo moč povezave med kuhalno ploščo in sondo za hrano: , , . Če kuhalna plošča ne vzpostavi povezave, se prikaže simbol . Če želite vzpostaviti ali izboljšati povezavo, lahko sondo za hrano pomikate po robu posode. Kuhalna plošča osveži stanje povezave vsake tri sekunde.

Uporaba sonde za hrano s tekočinami

Sondo za hrano namestite pravilno, da zagotovite odlične rezultate.

Sonda za hrano meri temperature do 120 °C.

Namestite sondo za hrano na rob posode s pomočjo držala.
Sonda za hrano naj bo postavljena navpično, pri čemer naj bo ročaj zunaj posode.
Pomembno: Sondo za hrano morate potopiti v tekočino znotraj priporočenega območja. Pokrita mora biti najnižja označena raven.
Uporaba sonde za hrano s trdnimi živili

Sondo za hrano namestite pravilno, da zagotovite odlične rezultate.

Sonda za hrano meri temperature do 120 °C.

 1. Sondo za hrano vstavite v najdebelejši del živila, vse do najnižje označene ravni.
  Mesto meritve mora biti v sredini kosa.
 2. Poskrbite, da je sonda za hrano trdno vstavljena v hrano, ročaj pa obrnjen navzdol.
  Kovinski deli sonde za hrano se ne smejo dotikati sten posode.
 3. Če pripravljate 2–3 cm debel kos mesa ali ribe, poskrbite, da konica sonde za hrano ne sega do dna posode.
 4. Če uporabljate žar Plancha, pazite, da bo ročaj sonde za hrano na desni strani ostal zunaj žara.
 5. Sondo za hrano odstranite, preden obrnete hrano.
Specifikacije sonde za hrano

Tehnične specifikacije

Sonda za hrano je primerna za stik s hrano.
Parameter Vrednost
Delovna frekvenca 433,05–434,73 MHz
Najvišja moč pošiljanja 5 dBm
Temperaturni razpon 0–120 °C
Priprava in kuhanje hrane
Naj vam kuhalna plošča SensePro® olajša vsakodnevno življenje in pomaga pri uresničevanju kulinaričnih zamisli.
Pomoč pri kuhi

Ne glede na to, ali želite preprosto pripraviti svojo najljubšo jed ali odkriti svoj kulinarični potencial, vam bo kuhalna plošča pri tem pomagala.

Funkcija pomoč pri kuhi vam zagotovi pripravljene recepte za različne jedi, predhodno določene parametre kuhanja in navodila po korakih. Razpoložljive funkcije so odvisne od vrste jedi, ki jo želite pripraviti.

Nekatere izmed funkcij, ki so na voljo v sklopu funkcije Pomoč pri kuhi, so
 • tehnika sous-vide,
 • Praženje v ponvi,
 • Rahlo vrenje in
 • Pogrevanje.
Različni postopki funkcije pomoč pri kuhi vam omogočajo nastavitev različnih parametrov.
 • Za funkcijo Praženje v ponvi lahko spremenite privzeto stopnjo kuhanja. Za nekatere jedi lahko uporabite funkcijo Praženje v ponvi skupaj s sondo za hrano, da spremljate središčno temperaturo živila.
 • Za večino postopkov, npr. tehniko sous-vide in Poširanje, lahko privzeto temperaturo spremenite.
 • Spremenite lahko privzeti čas ali nastavite čas v skladu s trenutnim kuhanjem. Za tehniko sous-vide je najkrajši čas predhodno določen.
Vklop funkcije Pomoč pri kuhi

Naj vam kuhalna plošča pomaga doseči odlične rezultate pri jedi, ki jo želite skuhati.

Funkcije v okviru Pomoči pri kuhi uporabljajte na levi strani kuhalne plošče. Za funkcijo Praženje v ponvi uporabite levo sprednje kuhališče ali obe levi kuhališči, ko sta združeni.

Pomembno: Posode pred kuhanjem ne segrevajte. Uporabljajte samo mrzlo vodo iz pipe ali tekočino.
Pomembno: Pri Praženju v ponvi sledite navodilom na prikazovalniku. Ko je ponev vroča, dodajte olje.
Pomembno: Ko je vklopljena Pomoč pri kuhi, časovnik deluje kot odštevalnik za celotno kuhalno ploščo. Odštevalnik ne izklopi funkcije Pomoči pri kuhi, ko se nastavljen čas izteče.
 1. Pritisnite in izberite Pomoč pri kuhi.
  Lahko pritisnete tudi in izberete Pomoč pri kuhi.
 2. Na seznamu izberite hrano, ki jo želite pripraviti.
  Za vsako vrsto hrane je na voljo več kot ena možnost.
 3. Sledite navodilom na prikazovalniku.

  Če želite uporabiti privzete nastavitve, pritisnite V redu na vrhu pojavnega okna.

 4. Pritisnite Start in sledite navodilom na prikazovalniku.
  Če pri izbranem postopku kuhanja uporabite predhodno segrevanje, lahko napredek spremljate na upravljalni vrstici.
 5. Če se na prikazovalniku prikaže pojavno okno z navodili, pritisnite V redu in nato za nadaljevanje pritisnite Start .
 6. Ob izteku nastavljenega časa kuhanja zapiska zvočni signal, na prikazovalniku pa se prikažejo informacije. Pritisnite V redu.
 7. Pritisnite na simbol vklopljenega kuhališča in izberite Stop.
  Pritisnete pa lahko tudi ali , nato pa izberete Stop.
 8. Pritisnite Da za potrditev.
  Če je vklopljena pomoč pri kuhi in kuhate s tehniko sous-vide, se kuhalna plošča po štirih urah samodejno izklopi.
  Pomoč pri kuhi se izklopi.
Nasveti za funkcijo Pomoč pri kuhi

Majhne podrobnosti, ki še izboljšajo vašo izkušnjo kuhanja.

 • Preden začnete pripravljati tekočo hrano, posodo napolnite z ustrezno količino tekočine (tj. med 1 in 3 litri). Med kuhanjem se izogibajte dodajanju tekočine.
 • Uporabite pokrovko, da prihranite energijo in hitreje dosežete želeno temperaturo (velja tudi za predhodno segrevanje vode).
 • Jed med kuhanjem redno mešajte, da zagotovite enakomerno porazdelitev temperature.
 • Sol dodajte na začetku kuhanja.
 • Hrano pred pripravo odtajajte.
 • Zelenjavo (npr. brokoli, cvetačo, zeleni fižol, brstični ohrovt) dodajte, ko voda doseže želeno temperaturo in se odpre pojavno okno.
 • Krompir ali riž dajte v hladno vodo, preden vklopite funkcijo.
 • Za pripravo enolončnic, omak, juh, karijev, raguja, golaža in minešter pa lahko uporabite funkcijo Pogrevanje ali Rahlo vrenje. Preden vklopite funkcijo Rahlo vrenje, sestavine popecite (brez sonde za hrano) in dodajte hladno tekočino; nato vklopite pomoč pri kuhi.
 • Za majhne morske sadeže (npr. rezine/tipalke hobotnice ali lupinarje) lahko uporabite funkcijo Praženje v ponvi.
Nasveti za funkcijo Pomoč pri kuhi – Praženje v ponvi

Majhne podrobnosti, ki še izboljšajo vašo izkušnjo kuhanja.

Opozorilo: Uporabljajte samo posodo z ravnim dnom.
POZOR: Posodo z večplastnim dnom uporabite samo pri nizki stopnji kuhanja, da preprečite pregrevanje in poškodbe posode.
 • Funkcijo vklopite, ko je kuhalna plošča hladna (predhodno segrevanje ni potrebno).
 • Ne uporabljajte posode z izboklino na sredini dna.
 • Uporabite posodo iz nerjavnega jekla s tako imenovanim sendvič dnom.
 • Za različne velikosti posode se čas segrevanja razlikuje. Težka posoda hrani več toplote kot lažja in potrebuje več časa, da se segreje.
 • Hrano obrnite, ko doseže polovico želene temperature. Zelo debele kose hrane morate obrniti večkrat (tj. enkrat na dve minuti).
 • Za najboljše rezultate priporočamo, da uporabite tehniko sous-vide, preden začnete pražiti v ponvi. Pripravljene porcije položite v predhodno ogreto posodo in jih na hitro popecite na obeh straneh.
Tehnika sous-vide

Kuhajte s tehniko sous-vide ter ohranite vitamine in okuse.

Tehnika sous-vide je metoda kuhanja vakuumirane hrane pri nizki temperaturi daljši čas.

Kuhalna plošča SensePro® vam zagotavlja jasne nastavitve in navodila.

Kuhanje živil pri nizki temperaturi – načela varne priprave

Skrb za dobro higieno živil vam omogoča popoln užitek ob kuhanju pri nizkih temperaturah.

Med kuhanjem pri nizkih temperaturah, npr. s tehniko sous-vide, morate upoštevati naslednja navodila.

 • Pred pripravo hrane si umijte/razkužite roke. Uporabite rokavice za enkratno uporabo.
 • Uporabite samo kakovostna sveža živila, shranjena v ustreznih pogojih.
 • Sadje in zelenjavo temeljito operite in olupite.
 • Delovna površina in deske za rezanje naj bodo čiste. Za različne vrste živil uporabite različne deske za rezanje.
 • Pri perutnini, jajcih in ribah bodite še posebej pozorni na higieno:
  • Perutnino kuhajte pri temperaturi vsaj 65 °C najmanj 50 minut.
  • Riba, ki jo želite kuhati s tehniko sous-vide, mora biti primerna za pripravo sašimija, tj. biti mora še posebej sveža.
 • Pripravljeno hrano hranite v hladilniku največ 24 ur.
 • Priporočljivo je, da ljudje z oslabljenim imunskim sistemom ali kroničnimi obolenji hrano pred uživanjem pasterizirajo. Hrano pasterizirajte pri 60 °C najmanj eno uro.
Priprava živil za kuhanje s tehniko sous-vide

Če želite živila kuhati s tehniko sous-vide, jih morate najprej vakuumirati.

Pomembno: Kupite lahko živila, ki so že pripravljena za tovrstno kuhanje.
 1. Začinjena živila položite v vrečke z zapiralom ali plastične vrečke.
 2. Če uporabljate plastične vrečke, živila vakuumirajte z vakuumskim varilnikom.
Kuhanje s tehniko sous-vide

Kuhajte s tehniko sous-vide , da ohranite vitamine in okuse.

 1. Pripravite porcije hrane.
 2. Posodo, napolnjeno s hladno vodo, postavite na levo sprednje ali zadnje kuhališče.
  Uporabite največ 4 litre vode.
 3. Pritisnite > Tehnika sous-vide.
  Lahko pritisnete tudi > Funkcije kuhalne plošče > Tehnika sous-vide
 4. Izberite pravo temperaturo.
 5. Po izbiri: Nastavite čas.
  Čas kuhanja je odvisen od debeline in vrste živila.
 6. Za nadaljevanje pritisnite V redu .
 7. Namestite sondo za hrano na rob posode.
 8. Pritisnite V redu da zaprete pojavno okno.
 9. Pritisnite Start , da vklopite predhodno segrevanje.
  Ko posoda doseže predvideno temperaturo, se oglasi zvočni signal.
 10. Položite vakuumirane vrečke s porcijami živil vodoravno v posodo.
  Uporabite lahko rešetko za kuhanje s tehniko sous-vide .
 11. Pritisnite Start za vklop funkcije.
  Če nastavite odštevalnik za celotno kuhalno ploščo, ta začne delovati sočasno s funkcijo. Ko nastavljen čas poteče, se oglasi zvočni signal in odpre se pojavno okno. Če želite okno zapreti, pritisnite V redu.
Za zaustavitev ali ponovno nastavitev funkcije pritisnite ali simbol vklopljenega kuhališča in nato Stop. Za potrditev pritisnite Da v pojavnem oknu.
Uporaba funkcije KeepTemperature

Natančno nadzorujte in ohranjajte temperaturo s pomočjo funkcije KeepTemperature .

Pomembno: Temperatura se ohranja z natančnostjo +/-1 °C.

Funkcijo lahko vklopite samo za levo sprednje ali levo zadnje kuhališče.

Pripravite lahko številne jedi, kot so začinjene omake (npr. različne vrste karija ali bouillabaissa).

 1. Pritisnite in izberite Funkcije kuhalne plošče > Tehnika sous-vide.
  Lahko pritisnete tudi in izberete Tehnika sous-vide.
 2. Izberite pravo temperaturo.
 3. Po izbiri: Nastavite čas.
 4. Za nadaljevanje pritisnite OK.
 5. Sondo za hrano namestite na rob posode ali jo vstavite v hrano.
 6. Pritisnite Start za vklop predhodnega segrevanja.
  Ko posoda doseže predvideno temperaturo, se oglasi zvočni signal.
 7. Za zapiranje pojavnega okna pritisnite V redu .
 8. Pritisnite Start za nadaljevanje kuhanja pri nastavljeni temperaturi.
  Če nastavite odštevalnik za celotno kuhalno ploščo, ta začne teči hkrati s funkcijo. Ko poteče nastavljen čas, se oglasi zvočni signal in odpre se pojavno okno. Če želite okno zapreti, pritisnite V redu.
Za zaustavitev ali ponovno nastavitev funkcije pritisnite ali simbol vklopljenega kuhališča in nato Stop. Za potrditev pritisnite Da v pojavnem oknu.
Uporaba sonde za hrano kot termometra

Med kuhanjem spremljajte temperaturo hrane ali tekočine.

Pomembno: Za uporabo funkcije mora biti vklopljeno vsaj eno kuhališče.

Funkcijo lahko vklopite za vsa kuhališča, a samo za eno kuhališče naenkrat.

S to funkcijo si na primer pomagate pri pogrevanju mleka ali preverjanju temperature otroške hrane.

 1. Sondo za hrano vstavite v hrano ali tekočino, vse do najnižje označene ravni.
 2. Na prikazovalniku pritisnite , da odprete meni Sonda za hrano in izberite Termometer.
  Lahko pritisnete tudi > Funkcije kuhalne plošče > Termometer.
 3. Pritisnite Start.
  Sonda za hrano začne meriti temperaturo. Če ni vklopljeno nobeno kuhališče, se odpre pojavno okno z informacijami.
Za zaustavitev funkcije se dotaknite števk, ki ponazarjajo temperaturo, ali in pritisnite Stop.
Uporaba funkcije Topljenje

Različne izdelke, npr. čokolado ali maslo, topite pri konstantno nizki temperaturi.

Pomembno: To funkcijo lahko uporabite samo na enem kuhališču hkrati.
 1. Na prikazovalniku pritisnite , da odprete meni.
 2. Izberite Funkcije kuhalne plošče > Topljenje.
 3. Pritisnite Start.
  Izberite želeno kuhališče. Nato se bo pojavilo pojavno okno z vprašanjem, ali želite preklicati prej nastavljeno stopnjo kuhanja, če je bila ta nastavljena.

Za izklop funkcije pritisnite na simbol za izbiro kuhališča, nato pa pritisnite Stop.

Priporočila za kuhanje

Priporočena tehnika, čas in temperatura kuhanja.

Živilo, debelina/količina živila, stopnja priprave Tehnika priprave Središčna temperatura/temperatura kuhanja (°C) Čas priprave (min)
Goveji zrezek, 2 cm debel, surovo (rare) Tehnika sous-vide 50–54 45–90
Goveji zrezek, 4 cm debel, surovo (rare) Tehnika sous-vide 50–54 100–150
Goveji zrezek, 6 cm debel, surovo (rare) Tehnika sous-vide 50–54 180–250
Goveji zrezek, 2 cm debel, srednje pečeno (medium) Tehnika sous-vide 55–60 45–90
Goveji zrezek, 4 cm debel, srednje pečeno (medium) Tehnika sous-vide 55–60 100–150
Goveji zrezek, 6 cm debel, srednje pečeno (medium) Tehnika sous-vide 55–60 180–250
Goveji zrezek, 2 cm debel, dobro pečeno (done) Tehnika sous-vide 61–68 45–90
Goveji zrezek, 4 cm debel, dobro pečeno (done) Tehnika sous-vide 61–68 100–150
Goveji zrezek, 6 cm debel, dobro pečeno (done) Tehnika sous-vide 61–68 180–250
Piščančje prsi, 200–300 g, dobro pečeno (well-done) Tehnika sous-vide 64–72 45–60
Piščančje prsi, 200–300 g, dobro pečeno (well-done) Poširanje 68–74 35–45
Piščančja bedra, 200–300 g, dobro pečeno (well-done) Poširanje 78–85 30–60
Svinjski zrezek, 2 cm debel, dobro pečeno (well-done) Tehnika sous-vide 60–66 35–60
Svinjska ribica, 4–5 cm debela, dobro pečeno (well-done) Tehnika sous-vide 62–66 60–120
Jagnječji file, 2 cm debel, srednje pečeno (medium) Tehnika sous-vide 56–60 35–60
Jagnječji file, 2 cm debel, dobro pečeno (well-done) Tehnika sous-vide 64–68 40–65
Jagnječji hrbet (brez kosti), 200–300 g, srednje pečeno (medium) Tehnika sous-vide 56–60 60–120
Jagnječji hrbet (brez kosti), 200–300 g, dobro pečeno (well-done) Tehnika sous-vide 64–68 65–120
Losos, 2 cm debel, prosojen Tehnika sous-vide 46–52 20–45
Losos, 3 cm debel, prosojen Tehnika sous-vide 46–52 35–50
Losos, 2 cm debel, prosojen Poširanje 55–68 20–35
Losos, 3 cm debel, prosojen Poširanje 55–68 25–45
Tuna, 2 cm debela, prosojna Tehnika sous-vide 45–50 35–50
Rakci, 1–2 cm debeli, prosojni Tehnika sous-vide 50–56 45–45
Jajca, srednje velika, mehka tekoča jajca Tehnika sous-vide 63–64 45–70
Jajca, srednje velika, srednje tekoča jajca Tehnika sous-vide 65–67 45–70
Jajca, srednje velika, manj tekoča jajca Tehnika sous-vide 68–70 45–70
Jajca, srednje velika, mehko kuhana Vrenje Vrenje 4
Jajca, srednje velika, srednje kuhana Vrenje Vrenje 7
Jajca, srednje velika, trdo kuhana Vrenje Vrenje 10
Riž – kuhan Nabrekanje 10–30
Krompir – kuhan Vrenje Vrenje 15–30
Zelenjava (sveža) – kuhana Tehnika sous-vide 85 30–40
Beluši – kuhani Tehnika sous-vide 85 30–40
Hob²Hood

Prepustite funkciji Hob²Hood, da samodejno upravlja ventilator, vi pa se popolnoma posvetite kuhanju.

Hob²Hood je napredna samodejna funkcija, ki poveže kuhalno ploščo in posebno kuhinjsko napo s pomočjo infrardečih komunikatorjev. Hitrost ventilatorja se prilagodi samodejno glede na način delovanja in temperaturo najbolj vroče posode na kuhalni plošči.

Pri večini kuhinjskih nap je sistem za daljinsko upravljanje tovarniško izklopljen. Vklopite ga pred uporabo funkcije.

Za samodejno upravljanje funkcije nastavite samodejni način delovanja na H1H6. Kuhalna plošča je tovarniško nastavljena na H5.

Kuhinjska napa se odzove ob vsaki uporabi kuhalne plošče. Kuhalna plošča samodejno zazna temperaturo posode in prilagodi hitrost ventilatorja.

Nastavite lahko tudi, da kuhalna plošča vklopi le luč, tako da izberete nastavitev H1.

Opomba: Če spremenite hitrost ventilatorja na napi, se privzeta povezava s kuhalno ploščo izklopi. Za ponoven vklop funkcije obe napravi izklopite in znova vklopite .
Opomba: Za podrobne informacije o uporabi kuhinjske nape si oglejte priročnik za uporabo kuhinjske nape.
Ročno spreminjanje načinov delovanja funkcije Hob²Hood

Z ročnim spreminjanjem hitrosti ventilatorja lahko vplivate na raven zvoka ventilatorja in poskrbite, da deluje tišje.

Če niste zadovoljni s hrupom/hitrostjo ventilatorja, lahko med načini delovanja preklapljate ročno.
 1. Pritisnite .
 2. Izberite Nastavitve.
 3. Na seznamu izberite Hob²Hood .
 4. Izberite ustrezen način delovanja.
  Ko končate kuhanje in izklopite kuhalno ploščo, lahko ventilator nape še nekaj časa deluje. Nato sistem samodejno izklopi ventilator in za naslednjih 30 sekund prepreči nenameren vklop ventilatorja.
  Luč na kuhinjski napi se izklopi dve minuti po izklopu kuhalne plošče.
  Opomba: Če spremenite hitrost ventilatorja na napi, se privzeta povezava s kuhalno ploščo izklopi. Za ponoven vklop funkcije izklopite in znova vklopite obe napravi.
Seznam načinov delovanja za Hob²Hood
Način delovanja Samodejna osvetlitev Vrenje Cvrenje
H0 Izklop Izklop Izklop
H1 Vklop Izklop Izklop
H2 Vklop Hitrost ventilatorja 1 Hitrost ventilatorja 1
H3 Vklop Izklop Hitrost ventilatorja 1
H4 Vklop Hitrost ventilatorja 1 Hitrost ventilatorja 1
H5 Vklop Hitrost ventilatorja 1 Hitrost ventilatorja 2
H6 Vklop Hitrost ventilatorja 2 Hitrost ventilatorja 3

Kuhalna plošča zazna vrenje in aktivira hitrost ventilatorja glede na samodejni način delovanja.

Kuhalna plošča zazna cvrenje in aktivira hitrost ventilatorja glede na samodejni način delovanja.

Način delovanja H2 vklopi ventilator in luč ter ni odvisen od temperature.

Opomba: Če spremenite hitrost ventilatorja na napi, se privzeta povezava s kuhalno ploščo izklopi. Za ponoven vklop funkcije izklopite in znova vklopite obe napravi.
Opomba: Za podrobne informacije o uporabi kuhinjske nape si oglejte priročnik za uporabo kuhinjske nape.
Namigi in nasveti za funkcijo Hob²Hood

Kar najbolje izkoristite funkcijo Hob²Hood.

Ko kuhalno ploščo uporabljate z vklopljeno funkcijo Hob²Hood:

 • Ploščo kuhinjske nape zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
 • Ne usmerjajte halogenske svetlobe v ploščo kuhinjske nape.
 • Ne pokrivajte upravljalne plošče kuhalne plošče.
 • Ne prekinjajte signala med kuhalno ploščo in kuhinjsko napo (npr. z roko, ročajem posode ali veliko posodo).
Opomba: Okno komunikatorja infrardečega signala funkcije Hob²Hood naj bo čisto.
Opomba: Druge daljinsko upravljane naprave lahko ovirajo signal. Takih naprav ne uporabljajte v bližini kuhalne plošče, ko je Hob²Hood vklopljen.

Kuhinjske nape s funkcijo Hob²Hood

Celotno ponudbo naših kuhinjskih nap, ki delujejo s funkcijo, lahko najdete na naši spletni strani za stranke. Kuhinjske nape Electrolux, ki so združljive s to funkcijo, so označene s simbolom .

Dodatne funkcije
Priročne funkcije za pomoč v kuhinji.
Nastavitev Odštevalnika za posamezno kuhališče

Naj kuhalna plošča odšteva minute za vsako kuhališče posebej.

Najprej nastavite stopnjo kuhanja za ustrezno kuhališče, nato pa funkcijo.
 1. Pritisnite simbol kuhališča.
 2. Pritisnite .
  Na prikazovalniku se prikaže okno menija programske ure.
 3. Označite za vklop funkcije.
  Simbola se spremenita v .
 4. S prstom podrsajte levo ali desno, da izberete želeni čas.
  Npr.: ure in/ali minute.
 5. Pritisnite V redu , da potrdite svojo izbiro.

  Za preklic izbora izberite .

  Ko nastavljen čas poteče, se oglasi zvočni signal in začne utripati . Pritisnite , da izklopite signal.

Za izklop funkcije nastavite stopnjo kuhanja na 0.

Ali pa pritisnite simbol levo od vrednosti programske ure, nato simbol poleg in potrdite izbiro, ko se prikaže pojavno okno.

Vklop Odštevalnika za celotno kuhalno ploščo

Naj kuhalna plošča odšteva minute za celotno kuhalno ploščo.

Pomembno: Funkcija ne vpliva na delovanje kuhališč.
 1. Izberite poljubno kuhališče.
  Na prikazovalniku se prikaže ustrezen drsnik.
 2. Pritisnite .
  Na prikazovalniku se prikaže okno menija programske ure.
 3. S prstom podrsajte levo ali desno, da izberete želeni čas.
  Npr.: ure in minute.
 4. Pritisnite V redu , da potrdite svojo izbiro.

  Za preklic izbora izberite .

  Ko nastavljen čas poteče, se oglasi zvočni signal in začne utripati . Pritisnite , da izklopite signal.

 5. Za izklop funkcije:
  1. Pritisnite , ki je levo od vrednosti programske ure.
  2. Pritisnite , ki je poleg, in potrdite izbiro, ko se prikaže pojavno okno.
Štoparica

Spremljajte čas delovanja kuhališča.

Funkcija začne samodejno šteti takoj po vklopu kuhališča.

Funkcija se ne ustavi, ko dvignete posodo s kuhališča.

Vklop Štoparice

Vklopite ali izklopite Štoparico po svoji želji.

 1. Pritisnite , da odprete meni.
 2. V meniju poiščite in izberite Nastavitve > Štoparica.
 3. Pritisnite na stikalo za vklop ali izklop funkcije.
Ponastavitev Štoparice

Ponastavite Štoparico, da uskladite merjenje časa s kuhanjem.

 1. Pritisnite .
 2. V pojavnem oknu izberite Ponastavi .
Funkcija začne meriti čas od 0.
Začasna zaustavitev Štoparice

Začasno zaustavite Štoparico, da uskladite merjenje časa s svojim kuhanjem.

 1. Pritisnite .
 2. V pojavnem oknu izberite Premor .
Izberite Start za nadaljevanje merjenja.
Zaklep upravljalne plošče

Zaklenite upravljalno ploščo, da preprečite nenamerno spreminjanje stopnje kuhanja.

Najprej nastavite stopnjo kuhanja.
Pritisnite za vklop funkcije.

Za izklop funkcije tri sekunde držite .

Opomba: Funkcija Zaklep se izklopi tudi ob izklopu kuhalne plošče.
Vklop Varovala za otroke

Vklopite Varovalo za otroke, da preprečite nenameren vklop kuhalne plošče.

 1. Pritisnite na prikazovalniku, da odprete meni.
 2. Na seznamu izberite Nastavitve > Varovalo za otroke .
 3. Vklopite stikalo.
 4. Za vklop funkcije se dotaknite črk AOX po abecednem redu.

Za izklop funkcije izklopite stikalo.

Da zapustite meni, pritisnite ali na desno stran prikazovalnika, zunaj pojavnega okna.

Prekinitev in nadaljevanje kuhanja

Začasno prekinite in nadaljujte kuhanje brez sprememb izbranih nastavitev.

Pomembno: Funkcije ne morete vklopiti, ko je vklopljena pomoč pri kuhi ali kuhanje s tehniko sous-vide.
Pomembno: Funkcija izklopi funkcijo PowerBoost.
 1. Pritisnite za vklop funkcije.
  zasveti. Vsa kuhališča, ki delujejo, so nastavljena na najnižjo stopnjo kuhanja.
 2. Pritisnite še enkrat za nadaljevanje kuhanja.
  Nastavitve kuhanja se znova vklopijo.
Samodejni izklop poveča varnost

V določenih primerih se kuhalna plošča samodejno izklopi ali izklopi kuhališča.

Kuhalna plošča se samodejno izklopi, če:

So vsa kuhališča izklopljena.
Če ni vklopljeno nobeno kuhališče, se kuhalna plošča izklopi in s tem prihrani energijo.
Je nekaj na upravljalni plošči več kot 10 sekund.
Če kaj polijete ali kaj postavite na upravljalno ploščo (posodo, krpo itd.), se oglasi zvočni signal in kuhalna plošča se izklopi. Odstranite predmet ali očistite upravljalno ploščo.
Se kuhalna plošča preveč segreje.
Kuhalna plošča se izklopi, ko se preveč segreje, npr. ko povre vsa voda iz posode. Počakajte, da se kuhališče ohladi, preden znova uporabite kuhalno ploščo.
Uporabite napačno posodo ali na določenem kuhališču ni posode.
Utripa bel simbol kuhališča, po eni minuti pa se indukcijsko kuhališče samodejno izklopi.
Ne izklopite kuhališča oziroma ne spremenite stopnje kuhanja.
Po določenem času se prikaže sporočilo in kuhalna plošča se izklopi. Čas je odvisen od stopnje kuhanja.
Razmerje med stopnjo kuhanja in časom Samodejnega izklopa

Višja ko je temperatura kuhališča, krajši je čas Samodejnega izklopa.

Stopnja kuhanja Kuhalna plošča se izklopi po:
1–2 6 urah
3–5 5 urah
6 4 urah
7–9 1,5 ure
Indikator akumulirane toplote

Indikator vam pomaga preprečiti stik z vročimi površinami.

Opozorilo: Nevarnost opeklin zaradi akumulirane toplote.

Indukcijska kuhalna plošča ustvarja toploto za kuhanje neposredno v dnu posode. Posoda posledično segreje steklokeramično kuhalno ploščo.

Indikator akumulirane toplote OptiHeat Control prikaže stopnjo akumulirane toplote kot III, II ali I, pri čemer je III najvišja stopnja.

Öko časovnik (Eko časovnik)

Kuhališče se izklopi pred koncem odštevanja, zato da prihrani energijo.

Razlika v času delovanja in odštevalnem času je odvisna od stopnje in trajanja kuhanja.

Nastavitve

Kuhalno ploščo SensePro® nastavite po svojih željah.

Spremenite lahko nastavitve tudi za uporabne lastnosti kuhalne plošče, kot so jezik, osvetlitev prikazovalnika in zvok tipk.

Nastavitev jezika

Želite spremeniti jezik po začetni nastavitvi? Nastavite želeni jezik v nekaj preprostih korakih.

 1. Pritisnite na prikazovalniku, da odprete meni.
 2. Izberite Nastavitve > Jezik.
 3. Izberite želeni jezik.
 4. Pritisnite Da za potrditev.
 5. Pritisnite , da zaprete meni.
Nastavitev zvoka tipk

Izberite, kako naj kuhalna plošča ponazarja dotikanje tipk na upravljalni plošči.

 1. Pritisnite na prikazovalniku.
 2. Izberite Nastavitve > Nastavitev > Zvok tipk.
 3. Izberite želeno možnost.
  • brez zvoka,
  • klik (privzeto),
  • pisk.
 4. Pritisnite V redu.
 5. Pritisnite , da zaprete meni.
Nastavitev glasnosti zvočnega signala

Izberite, kako glasen naj bo zvočni signal ali zvok ob pritisku na upravljalno ploščo.

 1. Pritisnite na prikazovalniku.
 2. Izberite Nastavitve > Nastavitev > Glasnost zvočnega signala.
 3. Izberite želeno možnost.
 4. Pritisnite V redu.
 5. Pritisnite , da zaprete meni.
Nastavitev osvetlitve prikazovalnika

Spreminjanje osvetlitve prikazovalnika lahko izboljša vidnost.

Izbirate lahko med 4 različnimi stopnjami svetlosti, pri čemer je 4 najsvetlejša nastavitev.
 1. Pritisnite , da odprete meni.
 2. Izberite Nastavitve > Nastavitev > Osvetlitev prikazovalnika.
 3. Izberite želeno stopnjo.
 4. Pritisnite V redu.
 5. Pritisnite , da zaprete meni.

Čiščenje in vzdrževanje

Odkrijte, kdaj in kako morate čistiti svojo napravo. Čista in dobro vzdrževana naprava deluje bolj varno in zagotavlja boljše rezultate kuhanja.
Čiščenje in vzdrževanje kuhalne plošče

Odkrijte, kako očistiti svojo kuhalno ploščo.

Dobro skrbite za svojo kuhalno ploščo, vedno uporabljajte posodo s čistim in nepoškodovanim dnom.

Kdaj je treba očistiti kuhalno ploščo

Ploščo očistite po vsaki uporabi.

Opomba: Praske ali temni madeži na površini ne vplivajo na delovanje plošče.

Takoj odstranite

 • stopljeno plastiko,
 • plastično folijo,
 • sladkor,
 • živila, ki vsebujejo sladkor.

Če tega ne storite nemudoma, lahko poškodujete kuhalno ploščo.

Uporabite posebno strgalo za čiščenje steklenih površin. Strgalo držite pod ostrim kotom in ga potiskajte po površini.

Odstranite, ko je plošča že dovolj hladna:

 • ostanke vodnega kamna,
 • ostanke vode,
 • maščobne madeže,
 • bleščeče kovinske razbarvane madeže.

Ploščo očistite z vlažno krpo in nežnim čistilnim sredstvom, primernim za stekleno površino kuhalne plošče. Krpo nežno premikajte od leve proti desni, da očistite vodoravne utore na površini.

Za odstranitev bleščečih kovinskih razbarvanih madežev uporabite mešanico vode in kisa ter očistite površino kuhalne plošče.

Po čiščenju ploščo obrišite z mehko krpo.

Varčevanje z energijo

Preprosto privarčujte energijo pri vsakodnevnem kuhanju.

Nasveti za preprosto varčevanje z energijo pri kuhanju.

 • Pri segrevanju vode uporabite samo potrebno količino.
 • Posodo po možnosti pokrijte s pokrovko.
 • Pred vklopom kuhališča nanj postavite posodo.
 • Posodo postavite na sredino kuhališča.
 • Na manjših kuhališčih uporabite manjše posode.
 • Uporabite akumulirano toploto, da ohranite hrano toplo ali da jo stopite.

How to get started videos

Learn how to get the most our of your appliance with our How-to videos.

 • How to use the food sensor

  How to use the food sensor

  Detailed instructions on how to use SensePro Hob's food sensor.

  Naslednji

 • How to use Assisted Cooking function

  How to use Assisted Cooking function

  Step by step animation showing how to use the Assisted Cooking function on your SensePro hob. Take a look, and try it home.

  Naslednji

 • How to use the sous-vide function

  How to use the sous-vide function

  Step by step animation showing how to use the sous-vide function on your SensePro hob. Take a look, and try it home.

  Naslednji

 • How to use the UI of your SensePro

  How to use the UI of your SensePro

  How to maximize the use of your new SensePro. The animation gives you tips on how to use your new SensePro. Less routine steps, set timer for each zone, power boost, use assisted cooking.

  Naslednji

 • How to use sous-vide for restaurant style results at home

  How to use sous-vide for restaurant style results at home

  The benefits of sous-vide cooking, the possibility of cooking restaurant style dishes using SensePro hob.

  Naslednji

Functions

Enjoy precise results with the Food Sensor

Our wireless Food Sensor helps you create professional results at home. The Food Sensor measures temperatures to the exact degree and communicates with the hob for precise results. Maintaining specific temperatures means you can cook Sous Vide on the hob.

Control your hob with an intuitive touchscreen

Easy-to-use touchscreen that gives you confidence on the hob
Enjoy an intuitive experience with our full colour touchscreen. Select the food you want to cook and the hob displays live feedback for each zone, so you can effortlessly monitor the cooking process. The hob provides you with step-by- step instructions for excellent results every time.

Every zone is individually timed

It can be complex to cook multiple dishes at the same time, but it should not be complex to set timers for them. Your hob makes it simple: set an individual timer for each cooking zone, and when the timer finishes the zone automatically turns off. Smart assistance when you need it.

Merge zones for more room to cook with the Bridge function

More room to cook
The Bridge function lets you combine two separate cooking zones to create a single large surface. With the temperature and time settings automatically aligned, it is ideal for making the most of planchas or roasting pots.

Hob2Hood for pure convenience

Let your hob take care of the hood
Hob2Hood® technology means that the hob automatically controls the hood settings. As you cook, the fan adjusts itself according to the temperature changes you make. As a result, you can focus more on creating delicious meals.