Poškodbe stekla na steklokeramičnih in indukcijskih ploščah - Poškodbe zaradi udarcev in obremenitev (počeno steklo)

Zadnjič posodobljeno 3. 07. 2024 07:46

Težava

Poškodbe stekla na steklokeramičnih in indukcijskih ploščah - Poškodbe zaradi udarcev in obremenitev (počeno steklo)

Se nanaša na

Steklo na vseh keramičnih in indukcijskih ploščah

Rešitev

Poškodbe keramičnega in indukcijskega stekla za kuhanje - Poškodbe zaradi udarcev in obremenitev

  • Oba primera nista predmet garancije. Steklo na vseh naših kuhališčih je kaljeno in ustreza varnostnim standardom.

Poškodbe zaradi udarcev to se zgodi, ko : 

-  na steklo kuhalne plošče pade predmet.

-  je posoda postavljena premočno na površino. Steklo lahko 'poči' na vogalih kuhalne plošče, ker je prišlo do pritiska.

Kaj morate storiti:

  • Če je steklokeramična površina/steklena površina počena, izklopite napravo in izvlecite vtič iz električnega omrežja. V primerih, ko je naprava priključena na električno omrežje neposredno prek priključne omarice, odstranite varovalko, da napravo izključite iz električnega omrežja.
  • Če ima lastnik stanovanja sklenjeno stanovanjsko zavarovanje, vam svetujemo, da se obrnete nanj zaradi naključne narave načina, kako je steklo počilo.

Poškodbe zaradi stresa   - je posledica nepravilne namestitve, vgraditve naprave. To se zgodi ko niso upoštevana navodila za pravilne meritve in vroča ekspanzija je bila omejena. Zaradi tega naprava poči na steklu. To se lahko zgodi med prvo ali naslednjo uporabo. Potrošnik se bo moral obrniti na svojega monterja.


Kaj morate storiti:

  • Če je steklokeramična površina/steklena površina počena, izklopite napravo in izvlecite vtič iz električnega omrežja. V primerih, ko je naprava priključena na električno omrežje neposredno prek priključne omarice, odstranite varovalko, da napravo izključite iz električnega omrežja.
  • Lastnik stanovanja se bo moral obrniti na monterja in se dogovoriti za zamenjavo, saj gre za napako pri namestitvi.


  • Za naročilo popravila izven garancije "pooblaščeni servis" oz. več informacij se obrnite na  Klicni center Electrolux: Tel. št.: 012425730 
Naročite serviserja
Naročite serviserja

Ali imate težavo, ki jo ne morete odpraviti sami? Dogovorite se za termin prihoda enega od naših pooblaščenih serviserjev.