Kako zamenjati filter za kosme v sušilnem stroju

Zadnjič posodobljeno 5. 03. 2024 12:05

Varnost

Vsa dela, ki jih je treba opraviti znotraj naprave, zahtevajo posebne veščine in znanje in jih lahko izvajajo samo usposobljeni in pooblaščeni serviserji

Ta platforma ni opremljena s stikalom za VKLOP/IZKLOP.

Pred dostopom do notranjih komponent izvlecite vtič iz vtičnice, da odklopite napajanje.

Nekatere komponente v mehanskem delu lahko povzročijo poškodbe, zato nosite primerno zaščito in nadaljujte previdno.

Preden aparat odložite na bok, vedno izpraznite vso vodo.

Če je treba aparat zaradi vzdrževanja ali drugega razloga postaviti na bok, ga položite na levi bok, da se izognete nevarnosti, da bi ostanki vode padli na glavno vezje.1. Odprite vrata

2. Odstranite stari filter iz vtičnice

Diagram stroja Opis samodejno ustvarjen

3. Vstavite nov filter

4. Zaprite vrata

Samodejno ustvarjen opis stroja

NE uporabljajte sušilnega stroja brez filtra!

Rezervni deli & dodatni pribor
Rezervni deli & dodatni pribor

Poiščite original rezervne dele za Vaš aparat. Prosimo vas, da se za več informacij in pomoč obrnite na naš Klicni center na tel. št: 012425730