Kako razstaviti posodo za kondenzat (sušilni stroj)

Zadnjič posodobljeno 27. 12. 2023 13:42

Varnost

Vsa dela, ki jih je treba opraviti znotraj naprave, zahtevajo posebne veščine in znanje in jih lahko izvajajo samo usposobljeni in pooblaščeni serviserji

Ta platforma ni opremljena s stikalom za VKLOP/IZKLOP.

Pred dostopom do notranjih komponent izvlecite vtič iz vtičnice, da odklopite napajanje.

Nekatere komponente v mehanskem delu lahko povzročijo poškodbe, zato nosite primerno zaščito in nadaljujte previdno.

Preden aparat odložite na bok, vedno izpraznite vso vodo.

Če je treba aparat zaradi vzdrževanja ali drugega razloga postaviti na bok, ga položite na levi bok, da se izognete nevarnosti, da bi ostanki vode padli na glavno vezje.


1. Odstranite rezervoar iz sušilnika


2. Izvlecite pušo rezervoarja . Za odstranitev ročaja iz posode za kondenzat odvijte tri vijake : dva na vrhu ročaja in enega na dnu.