Kako razstaviti in sestaviti predal za detergente (FL Compact) (video)

Zadnjič posodobljeno 23. 02. 2021 06:47

Pred kakršnimi koli vzdrževalnimi deli izključite aparat in izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

Vedno bodite previdni pri premikanju aparatov, pri težkih napravah ga morata premikati dve osebi.

Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in zaprto obutev.

Upoštevajte, da lahko samopopravljanje ali nestrokovno popravilo povzroči varnostne posledice, če ni pravilno izvedeno


Kako razstaviti in sestaviti predal za detergente

1. Predal za detergent trdno povlecite k sebi, dokler ga zaskočni element ne sprosti.

Slika za uvoz besed

Slika za uvoz besed

2. Predal postavite na glavo. Sponko, ki je nameščena na nasprotni strani (zgornja stran), je treba sprostiti.

3. S ploščatim izvijačem pritisnite objemko, kot je prikazano spodaj.

Spodnja fotografija prikazuje sponko v sproščenem položaju.

Slika za uvoz besed

4. Sprostite zaponke na spodnji strani

Spodnja slika prikazuje predal za pralno sredstvo, ločen od ročaja za pralno sredstvo

Slika za uvoz besed

Učni video