Kako razstaviti in sestaviti spodnje tesnilo (2)

Zadnjič posodobljeno 23. 02. 2021 06:47

Pred kakršnimi koli vzdrževalnimi deli izključite aparat in izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

Vedno bodite previdni pri premikanju aparatov, pri težkih napravah ga morata premikati dve osebi.

Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in zaprto obutev.

Upoštevajte, da lahko samopopravljanje ali nestrokovno popravilo povzroči varnostne posledice, če ni pravilno izvedeno

Kako zamenjati spodnji pečat

1. Delovna plošča

Slika za uvoz besed

Odstranite vijake, s katerimi je pritrjena na zadnjo ploščo.

Slika za uvoz besed

Izvlecite ga od zadaj.

Naprava za zaščito vrat (z vgrajeno prirobnico)

Slika za uvoz besed


Odstranite plastični obroč, ki pritrjuje tesnilo meha na omarico.


Sprostite tesnilo meha iz omare.

Slika za uvoz besed

Odvijte vijaka, s katerima je varnostna blokada vrat pritrjena na sprednjo ploščo.

Slika za uvoz besed

Vzemite napravo in jo premaknite v levo.

Slika za uvoz besed

Obrnite ga proti notranjosti (desna stran prirobnice).

Slika za uvoz besed

Izvlecite ga proti desni in ga odstranite.

Izvlecite zaščito ožičenja iz varnostne naprave za vrata.

Odklopite konektor.


Za ponovno sestavo varnostne naprave vrat ponovite enake postopke v obratni smeri.

Slika za uvoz besed


Pred privijanjem vijakov za pritrditev varnostne naprave za vrata na sprednjo ploščo se prepričajte, da je prirobnica pravilno nameščena na zunanji strani, kot kaže puščica.

Vijake privijte z navorom 2,5 Nm.

Nadzorna plošča  

Slika za uvoz besed

Odstranite delovno ploščo (glejte ustrezen odstavek).

Slika za uvoz besed

Izvlecite predal za detergent in hkrati pritisnite desno stran, označeno s puščico.

Slika za uvoz besed

Odstranite vijak, s katerim je nadzorna plošča pritrjena na tekoči trak.

Slika za uvoz besed

Po potrebi izvlecite sponko.

Slika za uvoz besed

Odstranite štiri vijake, s katerimi je prečka pritrjena na stranice omarice.

Odstranite dva vijaka, s katerimi je predal za detergent pritrjen na prečko.

Slika za uvoz besed

Sprostite jeziček sidra, s katerim je predal za detergent pritrjen na prečnik.

Slika za uvoz besed

Dvignite obe strani nadzorne plošče, da izvlečete kljuke, s katerimi je pritrjena na sprednjo ploščo.

Slika za uvoz besed

Odstranite nadzorno ploščo in jo postavite, kot je prikazano na sliki, pri tem pa poskrbite za zaščito pred praskami.

Sprednja plošča

Odstranite delovno ploščo (glejte ustrezen odstavek).

Odstranite nadzorno ploščo (glejte ustrezen odstavek).

Odstranite plastični obroč, s sprednje plošče odstranite tesnilo na vratih.

Odvijte vijake, s katerimi je pritrjena varnostna blokada vrat (glejte ustrezni odstavek).

Slika za uvoz besed

Nagnite pralni stroj (nazaj).

Odvijte tri vijake, s katerimi je sprednja plošča pritrjena na podstavek (označeno s puščicami).

Slika za uvoz besed

Odvijte vijaka, s katerima je sprednja plošča pritrjena na stranice (označena s puščicami).

Slika za uvoz besed

Odstranite sprednjo ploščo.

Ko nameščate sprednjo ploščo, najprej privijte dva zgornja vijaka, nato tri spodnje vijake.

S sprednje plošče lahko dostopate

Meh tesniloKo je tesnilo meha na vratih odstranjeno s sedeža v omari. Odstranite žep s sklopa predala.

Slika za uvoz besed

Predal predala izvlecite iz vhodnega žepa detergenta z mehom (če je potrebno, odprite sponko, drugače jo pustite zaprto).

Slika za uvoz besed

Za ponovno sestavljanje.

Med vstavljanjem predala v predal tesnila:

Namestite objemko na njeno mesto v žepu tesnilnega meha ob oknu (zaprite, če je odprt).

Namažite notranjost žepa.

Slika za uvoz besed


Namažite tudi zunanjost sklopa predala, ki ga je treba vstaviti v žep.


Del predala, ki ga označuje puščica, nežno vstavite v žep tesnila.

Slika za uvoz besed

Prepričajte se, da je razdelilnik popolnoma na svojem mestu, da preprečite puščanje vode.

Odstranite pritrdilni obroč, ki pritrjuje tesnilo na kad.
Slika za uvoz besed


Vzemite tesnilo iz varjene kadi.


(pazite, da tesnilo drži pritrdilni obroč)

Pri ponovnem sestavljanju tesnila

s tekočim milom namažite del, v katerega je vstavljena kad (označeno z rdečim krogom).

Prepričajte se, da so reference poravnane.

Pritrdilni obroč znova namestite med tesnilo vrat in kad.

Znova namestite plastični obroč med tesnilo vrat in omarico.