Kako razstaviti in sestaviti tečaj vrat (2)

Zadnjič posodobljeno 23. 02. 2021 06:47

Pred kakršnimi koli vzdrževalnimi deli izključite aparat in izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

Vedno bodite previdni pri premikanju aparatov, pri težkih napravah ga morata premikati dve osebi.

Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in zaprto obutev.

Upoštevajte, da lahko samopopravljanje ali nestrokovno popravilo povzroči varnostne posledice, če ni pravilno izvedeno

KAKO RAZESTAVITI IN SESTAVITI ŠARNICO VRAT

1. Pokrov

Slika za uvoz besed

Dvignite ročaj, da dvignete pokrov.

Slika za uvoz besed

Odstranite oba tečajna zatiča proti notranjosti.

Slika za uvoz besed

Dvignite pokrov in ga odstranite.

Pri ponovnem sestavljanju ponovite te korake v obratnem vrstnem redu.

Slika za uvoz besed

Pred posegom v opremo postavite zaščito nad boben, da preprečite padanje majhnih delov v kad.

2. Nadzorna plošča

Slika za uvoz besed

Izvijač vstavite v stranske reže, kot je prikazano na sliki, najprej na eni in nato na drugi strani, pri čemer vedno pazite, da med omarico in izvijačem vstavite zaščito, da ne opraskate barve.

Povlecite navzdol, da nekoliko razširite nadzorno ploščo in odvijte sponke, s katerimi jo pritrdite.

Slika za uvoz besed

Rahlo dvignite sprednji del nadzorne plošče.

Premaknite ga nazaj.

2.1 Montaža

Vstavite zasuke tekača (1), ki se nahajajo na nadzorni plošči, v tirnice (2) na straneh pralnega stroja.

Slika za uvoz besed

Zavrtite ga naprej.

Pritisnite nadzorno ploščo naprej, da se popolnoma zaskoči.

Odprite zgornji rezalni obroč.

Odklopite tesnilo z zgornje strani

Slika za uvoz besed

2.2. Meh tesnilo

Odstranite levo in desno stransko ploščo (glejte ustrezno poglavje).

Odstranite ožičenje z različnih podpor (označenih s puščicami).

Slika za uvoz besed

Z izvijačem odprite objemko, pri tem pazite, da ne boste predrli mehnega tesnila ali zlomili zapornega obroča.

Odstranite spodnji del, pri tem pazite, da ne boste uničili dveh osnov.

Slika za uvoz besed

Pri ponovnem sestavljanju.

Podmažite celoten dovodni sedež, v katerega želite vstaviti tesnilo.

Slika za uvoz besed

Podmažite sedež tesnila, ki ga želite vstaviti v dovod.

(Spodnji del s puščicami ni označen, ker je skrit.)

Po mazanju obeh sedežev, vstopnega in spodnjega tesnilnega sedeža.

Slika za uvoz besed

Poiščite položaj referenčnega simbola na robu dovoda.

Slika za uvoz besed

Položaj referenčnega simbola na spodnjem tesnilu.

Slika za uvoz besed

Vstavite tesnilo med dovod in varjeno kad.

Slika za uvoz besed

Postavite referenci tako, da se ujemata.

Slika za uvoz besed

In vstavite manšetno tesnilo na vhodni sedež za nakladanje.

Slika za uvoz besed

Namažite del zapornega obroča, ki ga je treba vstaviti v tesnilo
sedež, da ga tesno pritrdite na varjeno kad.

Slika za uvoz besed

Podmažite sedež tesnila, označen s puščico.

Slika za uvoz besed

Zaporni obroč vstavite med tesnilo in dovod.

Preverite, ali je spodnji del natančno vstavljen in ali so referenčne zareze pravilno nameščene.

Z obeh strani.

Slika za uvoz besed

Preverite, ali je zaporni obroč popolnoma nameščen po celotnem obodu.

Spojite oba konca zapornega obroča.

Slika za uvoz besed

Zategnite s cevnim ključem (pazite, da ne zlomite obroča).

Ponovite postopke s tem zapornim obročem, tako da zaporni obroč pritrdi tesnilo na vhod.

2.3 Stranske plošče

Slika za uvoz besed

Z odstranitvijo stranskih plošč lahko dostopate do vseh delov pralnega stroja.

Odvijte vijake, s katerimi je pritrjena desna ali leva stranska plošča (naprava gleda od spredaj) na zadnjo ploščo.

Slika za uvoz besed

Premaknite ga proti zadnji strani pralnega stroja

Slika za uvoz besed

tako da se omogoči odstranitev z zgornjih vodil, označenih s puščicami na risbi.

2.4 Elektronsko tlačno stikalo

Slika za uvoz besedSlika za uvoz besed


Odstranite nadzorno ploščo (glejte ustrezen odstavek).


Potisnite konektor.

Pritisnite jezičke, s katerimi je pritrjena na omarico, in jo odstranite.

Slika za uvoz besed

Izvlecite majhno cev, ki jo povezuje s tlačno komoro.

Pri ponovnem sestavljanju ponovite te korake v obratnem vrstnem redu.

Slika za uvoz besed

Pri zamenjavi kar koli upoštevajte kodo, prikazano na seznamu rezervnih delov, ki se nanašajo na popravilo naprave.

Slika za uvoz besed

Odstranite ožičenje zaklepanja vrat s kabelskih uvodnic, označenih s puščicami.

Slika za uvoz besed

Odprite zaporni obroč, ki pritrjuje tesnilo na odprtino in ga odstranite s sedeža.

Odvijte vijaka, ki pritrjujeta dovod na zadnjo in sprednjo ploščo.

Leva stran

Slika za uvoz besed

Odvijte vijaka, ki pritrjujeta dovod na zadnjo in sprednjo ploščo.

Desna stran

Odstranite priključke z elektromagnetnih ventilov (1).

Odstranite omejevalnik ožičenja (2).

Odvijte vijaka, s katerima je nosilec pritrjen na zadnjo ploščo (3).

Slika za uvoz besed

Za lažje delovanje na vstopu namestite nosilec pod motor.

Slika za uvoz besed

Potisnite dovod naprej, da izvlečete nosilec elektromagnetnega ventila iz zadnje plošče, in ga rahlo dvignite.

Slika za uvoz besed

Odstranite vhod s sprednje plošče.

Slika za uvoz besed

Odpnite desno in levo sprednjo vzmet od dovoda.

Odstranite priključek ožičenja iz sistema za zakasnitev vrat.

Slika za uvoz besed

Dovod z elektromagnetnimi ventili.

Pri ponovnem sestavljanju ponovite te korake v obratnem vrstnem redu.

2.5 Razdeljevalec vode

Odstranite nadzorno ploščo (glejte ustrezen odstavek).

Slika za uvoz besed

Z izvijačem potisnite jeziček, s katerim je pritrjen razdelilnik vode

na eni strani,

Slika za uvoz besed

nato na drugi strani.

Slika za uvoz besed

Odstranite razdelilnik vode.

Slika za uvoz besed