Kako zamenjati predal (V)

Zadnjič posodobljeno 24. 02. 2021 13:48

Pred kakršnimi koli vzdrževalnimi deli izključite aparat in izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

Vedno bodite previdni pri premikanju aparatov, pri težkih napravah ga morata premikati dve osebi.

Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in zaprto obutev.

Upoštevajte, da lahko samopopravljanje ali nestrokovno popravilo povzroči varnostne posledice, če ni pravilno izvedeno


SPREMEMBA KOŠARE-CHILLER-CRISPER

Najprej povlecite košaro, dokler ne doseže končnega položaja,

Nato nežno potegnite sprednjo stran navzgor, dokler se ne sprosti iz vodil na straneh.

Na koncu ga še naprej izvlecite in odstranite s kraja