Odstranjevanje ali zamenjava posode za led

Zadnjič posodobljeno 24. 02. 2021 13:48

Pred kakršnimi koli vzdrževalnimi deli izključite aparat in izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

Vedno bodite previdni pri premikanju aparatov, pri težkih napravah ga morata premikati dve osebi.

Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in zaprto obutev.

Upoštevajte, da lahko samopopravljanje ali nestrokovno popravilo povzroči varnostne posledice, če ni pravilno izvedeno


Odstranjevanje ali zamenjava posode za led

Odstranite posodo za led in stresite, da sprostite kocke ali očistite, kot je razloženo v uporabniškem priročniku

POZOR

NIKOLI ne uporabljajte ledu ali podobnega ostrega instrumenta za razbijanje ledu. To lahko poškoduje mehanizem posode za led in razdeljevalnika. Za sprostitev zaljubljenega ledu uporabite toplo vodo. Preden zamenjate posodo za led, se prepričajte, da je popolnoma suha.


POMEMBNO

Pri odstranjevanju ali menjavi posode za led se izogibajte vrtenju polža v posodi za led. Če se polž nenamerno zavrti, ga ponovno poravnajte tako, da ga zasukate v 45-stopinjskih zavojih (glejte spodaj), dokler se posoda za led ne postavi na svoje mesto s pogonskim mehanizmom. Če polž pri zamenjavi posode za led ni pravilno poravnan, hladilnik ne bo točil ledu. Vrata sveže hrane se morda tudi ne bodo pravilno zaprla, zaradi česar bo v prostor za svežo hrano uhajal topel zrak