An image of some sort

PRAVILA IN POGOJI UPORABE

ELECTROLUXOVE SPLETNE STRANI

Opomba: izvirna verzija spletne strani v angleškem jeziku se v primeru spora s slovensko spletno stranjo, smatra za vodilno in velja za prednostno


Pravila in pogoji za servisiranje. 
DOBRODOŠLI NA SPLETNI STRANI AB ELECTROLUX ("ELECTROLUX"). PROSIMO VAS, DA SI PRED UPORABO TEGA SPLETNEGA MESTA (»SPLETNO MESTO«) POZORNO PREBERETE TA PRAVILA. TO STRAN SMETE UPORABLJATI LE ZA PRIDOBIVANJE INFORMACIJ. Z UPORABO ALI PRENAŠANJEM GRADIV S TEGA SPLETNEGA MESTA PRISTANETE NA PRAVILA IN POGOJE (»PRAVILA UPORABE«), NAVEDENE V TEM OBVESTILU. ČE SE S TEMI POGOJI NE STRINJATE, NE PODAJTE PRIVOLITVE, SPLETNEGA MESTA NE UPORABLJAJTE IN NE PRENAŠAJTE GRADIV S TEGA SPLETNEGA MESTA NA SVOJ RAČUNALNIK.

 Piškotki

ELECTROLUX (publ.) uporablja tehnologijo “piškotkov”, s čimer poenostavi in olajša vaš obisk spletnega mesta. Datoteke s "piškotki" se posredujejo vašemu računalniku in vas identificirajo kot izključnega uporabnika, shranijo vaše osebne nastavitve in tehnične podatke. Uporabljamo: a) stalne "piškotke" (piškotki, ki ostanejo na vašem računalniku, dokler jih ne izbrišete), ter b) začasne "piškotke" (ki so veljavni le, dokler ne zaprete vašega brskalnika). "Piškotki" sami po sebi ne vsebujejo in ne razkrivajo nikakršnih osebnih podatkov. Če preko spletnega mesta posredujete svoje osebne podatke, se lahko ti povežejo s podatki, shranjenimi v “piškotkih”. Če ne želite sprejeti uporabe “piškotkov”, ki jo predlaga ELECTROLUX (publ.), lahko spremenite nastavitve svojega brskalnika tako, da jih brskalnik zavrne (navodila o spreminjanju nastavitev brskalnika za “piškotke” naj bi se nahajala v Pomoči spletnega brskalnika). Če nastavitve spremenite, dostop do določenih delov spletnega mesta ne bo mogoč.

Licenca

 Skladno s pravili in pogoji, navedenimi v teh pravilih uporabe, vam ELECTROLUX podeljuje neekskluzivno, neprenosljivo in omejeno pravico do dostopa, uporabe in prikazovanja tega spletnega mesta in gradiva, ki ga vsebuje. Strinjate se, da ne boste na nikakršen način onemogočili ali poskusili onemogočiti delovanja tega spletnega mesta. ELECTROLUX vam dovoljuje branje in prenašanje podatkov (“gradiva”) s tega spletnega mesta samo za vašo osebno, nekomercialno uporabo. To dovoljenje ne pomeni prenosa lastništva gradiv in kopij gradiv in zanj veljajo naslednje omejitve: 1) pri vseh kopijah shranjenih gradiv se morajo ohraniti avtorske pravice in druga obvestila o lastnini, vsebovana v gradivih; 2) na nikakršen način ne smete spreminjati gradiv ali jih reproducirati ali javno prikazovati, izvajati ali distribuirati ali jih drugače uporabljati ali jih posredovati v kakršnekoli javne ali komercialne namene; in 3) gradiv ne smete posredovati katerikoli drugi osebi, razen če jih obvestite o obveznostih, ki izhajajo iz teh pravil uporabe, oni pa jih sprejmejo. Strinjate se, da boste spoštovali vse dodatne omejitve, prikazane na spletni strani, saj se te lahko občasno posodabljajo. To spletno mesto, vključno z vsem gradivom, je zaščiteno z avtorsko pravico in po vsem svetu veljavnimi zakoni in določili mednarodnih pogodb o avtorskih pravicah. Strinjate se, da boste pri svoji uporabi spletnega mesta upoštevali vse zakone o avtorskih pravicah, veljavne po celem svetu, in da boste preprečili kakršnokoli nedovoljeno kopiranje gradiv. Razen če je tukaj izrecno drugače navedeno, vam ELECTROLUX ne daje nikakršne eksplicitne ali implicitne pravice do patentov, modelov, blagovnih znamk, avtorskih pravic ali poslovnih skrivnosti.

Računi uporabnikov

Morda boste za dostop do določenih delov spletnega mesta z omejenim dostopom morali odpreti svoj račun. V takšnem primeru se morate registrirati, tako da nam posredujete popolne in pravilne podatke, določene v ustreznem obrazcu za registracijo. Izbrati boste morali tudi geslo. Za ohranjanje tajnosti vašega gesla in računa ste v celoti odgovorni sami. Nadalje ste v celoti sami odgovorni za vse aktivnosti, ki se vršijo pod tem računom. Strinjate se, da boste ELECTROLUX takoj obvestili o vsaki morebitni nepooblaščeni uporabi vašega računa ali drugih varnostnih kršitvah. ELECTROLUX ne odgovarja za nobeno škodo, ki vam utegne nastati zaradi uporabe vašega gesla ali računa s strani drugih oseb.

Jamstva uporabnika

Zavezujete se in jamčite, da boste spletno stran uporabljali skladno s temi pravili uporabe, vključno z zakoni in določili določenimi v teh pravilih uporabe, in da boste upoštevali vse obstoječe in bodoče usmeritve ter pravila, ki se nanašajo na to spletno mesto. Strinjate se, da tega spletnega mesta ne boste uporabljali za: (a) posredovanje ‘spam’ sporočil ali drugih neželenih sporočil; (b) lažno izdajanje za ELECTROLUX ali nekoga drugega; (c) ponarejanje glav dokumentov ali drugačno prirejanje identifikatorjev tako, da bi prikrili izvor vsebin, posredovanih preko spletnega mesta; (d) lažno prikazovanje svoje povezanosti z osebo ali organizacijo; (e) delovanje na način, ki bi negativno vplival na zmožnost drugih uporabnikov, da uporabljajo to spletno mesto; (f) opravljanje aktivnosti, ki bi kršile katerikoli veljavni zakon; (g) pošiljanje ali posredovanje gradiva, ki kakorkoli krši pravice drugih ali ki je nezakonito, žaljivo, sramotilno, vulgarno ali kakorkoli drugače sporno ali ki bi vsebovalo kakršnokoli oglaševanje ali promocijo v zvezi s proizvodi ali storitvami; (h) zbiranje ali shranjevanje osebnih podatkov drugih uporabnikov razen z njihovo izrecno privolitvijo, in (i) ne upoštevanje preklic takih soglasij, opisanih v točki (h). Če ravnate v nasprotju z zgoraj navedenim, spletnega mesta ne smete uporabljati. ELECTROLUXA ta pravila uporabe ne zavezujejo in si pridržuje vse zakonske pravice v zvezi s takimi kršitvami. V primeru kršitve pravil uporabe odgovarjate za plačilo nadomestila za škodo, ki jo bodo vaša dejanja povzročila ELECTROLUXU in njegovim povezanim družbam.

Spremembe

ELECTROLUX si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadarkoli v celoti ali delno spremeni, prilagodi, doda ali odstrani katerikoli del teh pravil uporabe. Spremembe teh pravil uporabe začnejo veljati z objavo teh sprememb na spletnem mestu. Če z uporabo spletnega mesta nadaljujete tudi po spremembi pravil uporabe, se to smatra za potrditev, da se s spremembami strinjate. ELECTROLUX lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila ukine, spremeni, popravi morebitne napake ali manjkajoče dele v kakršnemkoli obsegu spletnega mesta, kakorkoli drugače spremeni spletno mesto, gradiva in proizvode, programe, storitve ali cene (če so te podane), opisane na tem spletnem mestu, začasno ali stalno ukine katerikoli del spletnega mesta vključno z dostopnostjo do katerekoli funkcije spletnega mesta. ELECTROLUX lahko tudi omeji nekatere funkcije ali storitve ali omeji vaš dostop do spletnega mesta ali njegovih delov, ne da bi vas o tem predhodno obvestil ali za to kakorkoli odgovarjal. ELECTROLUX sme v vsakem trenutku ukiniti avtorizacijo, pravice in zgoraj podano licenco, pri čemer morate v takšnem primeru gradivo v celoti takoj uničiti.

Priznavanje pravic intelektualne lastnine

 Potrjujete, da so vse pravice intelektualne lastnine (vključno z, toda ne omejeno na avtorske pravice, patente, know-how, zaupne informacije, pravice glede zbirk podatkov, in pravice iz blagovnih znamk in modelov (registriranih in neregistriranih) na spletnem mestu, v lasti ELECTROLUXA ali njegovih licencodajalcev. Vse pravice do dobrega imena in intelektualne lastnine, izhajajoče iz uporabe takšnih pravic intelektualne lastnine v lasti ELECTROLUXA pripadajo ELECTROLUXU.

Delitev vaših podatkov z ELECTROLUXOM

Osebni podatki, ki nam jih dajete na voljo, nam omogočajo, da vam ponudimo številne ugodnosti. Z uporabo vašega osebnega računa ali drugih registracij boste enostavneje in bolj priročno: · Registrirali svoj nakup, da lahko pridobite številne ugodnosti, do katerih ste upravičeni z nakupom · Zahtevali informacije, specifične za vaš izdelek in zanimanje · Prejemali personalizirana sporočila o posebnih ponudbah in vabila · Preverjali ponudbo pri spletnem nakupovanju ELECTROLUXOVE dodatne opreme in nadomestnih delov · Prejemali obvestila in informacije o dogodkih in promocijah, za katere ste se registrirali Ti podatki nam bodo tudi omogočili opravljanje tržnih in statističnih raziskav, s pomočjo katerih razvijamo boljše izdelke, izboljšujemo naše spletne strani in bolje spoznavamo svoje potrošnike. Te podatke nam lahko na več načinov posredujete preko spleta, kot na primer z izpolnitvijo obrazca za registracijo, da postanete član Naših Strani (My Pages), z naročilom storitev ali priključitve aparatov, s sodelovanjem v nagradni igri, z udeležbo na katerem od dogodkov, z registracijo nakupa, z nakupovanjem v spletni trgovini ali sodelovanjem v promociji, ali pa z naročilom na naše novice. Vedeti morate, da se bodo vaši osebni podatki shranili v osrednji ELECTROLUXOVI bazi podatkov in se lahko posredujejo iz vaše države v druge ELECTROLUXOVE družbe po svetu, ki vas lahko obveščajo o naših izdelkih in posebnih ponudbah. Če ne želite prejemati promocijskega gradiva, nam lahko to sporočite tako, da v obrazcu za registracijo ne podate svojega soglasja. S podatki bodo upravljale in jih uporabljale samo s strani ELECTROLUXA skrbno izbrane osebe. Razen v zgoraj omenjenem primeru teh podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, razen z vašim soglasjem. Če boste želeli, da vam prenehamo pošiljati personalizirane ponudbe ali informacije, nas o tem obvestite s pomočjo posebne funkcije opt-out, ki jo najdete v elektronskem sporočilu ali na strani vašega uporabniškega računa. Če boste želeli, da vaše podatke odstranimo, nas o tem obvestite tako, da povsem deaktivirate svoj račun. Vedeti morate , da bodo vaši osebni podatki, posredovani ob nakupu v spletni trgovini ali zahtevi po storitvi, uporabljeni samo zato, da izpolnimo svojo obveznost do vas, razen če boste hkrati ustvarili tudi svoj uporabniški račun ali se naročili na promocije.

Podatki, ki jih posredujete

Vsi osebni podatki, ki jih utegnete posredovati ELECTROLUXU preko tega spletnega mesta, so varovani v skladu z veljavno zakonodajo Klub temu prosimo, da ELECTROLUXU preko tega spletnega mesta ne pošiljate nikakršnih zaupnih informacij ali informacij, na katerih obstoja lastninska pravica. Strinjate se, da vsi podatki ali gradivo, ki jih sami ali preko oseb, ki delujejo v vašem imenu, posredujete ELECTROLUXU, ne smatrajo za zaupne ali take, na katerih obstoja lastninska pravica. S posredovanjem kakršnihkoli takšnih podatkov ali gradiva ELECTROLUXU, v celoti prenesete na ELECTROLUX vse pravice intelektualne lastnine do takšnih podatkov ali gradiv in dovolite ELECTROLUX lahko prosto uporablja, reproducira, prikazuje, javno izvaja, oddaja, distribuira, spreminja, prenaša in licencira takšne podatke in gradiva, in nadalje soglašate, da sme ELECTROLUX prosto uporabljati vse ideje, podatke, koncepte oziroma strokovne znanje in izkušnje, ki jih sami ali preko osebe, ki nastopa v vašem imenu, posredujete ELECTROLUXU. Nadalje jamčite, da ne boste ELECTROLUXU posredovali nikakršnih podatkov ali gradiva s sramotilno, grozečo, obsceno, žaljivo vsebino ali vsebino, ki je drugače v nasprotju z veljavnimi zakoni, ali ki vsebuje gradivo, ki je last drugih oseb. ELECTROLUX si pridržuje pravico, da s spletnega mesta po lastni presoji odstrani vsebine, posredovane z vaše strani.

 Varnost

 Ne smete: (a) uporabljati naprav ali programske opreme, ki bi lahko vplivala na delovanje spletnega mesta; ali (b) ravnati na kakršenkoli način , ki infrastrukturo spletnega mesta obremeni z nesorazmerno ali nerazumno veliko količino podatkov (npr. pošiljanje masovnih elektronskih sporočil - “spamming”), ali (c) vplivati na ali nedovoljeno posegati v programsko opremo spletnega mesta ali delovanje le-tega. Takšno ravnanje vključuje nalaganje z virusi, trojanskimi konji oziroma časovnimi bombami okuženih vsebin na spletno mesto, ali drugih elementov, ki bi lahko poškodovali ali vplivali na programsko strukturo spletnega mesta.

Spletne strani tretjih oseb

ELECTROLUX ne nadzira in ne pregleduje vsebine strani tretjih oseb, niti ni odgovoren za pravilnost in zanesljivost spletnih strani tretjih oseb. Nadalje sme ELECTROLUX na tem spletnem mestu navajati povezave do spletnih strani, ki jih upravljajo drugi subjekti. Če uporabite ta spletna mesta, boste zapustili to spletno mesto. Če obiščete katero od povezanih spletnih mest, to storite na lastno odgovornost in morate sami poskrbeti za zaščito pred virusi in drugimi škodljivimi elementi. ELECTROLUX ne jamči za in ne daje nobenih zagotovil v zvezi s povezanimi spletnimi stranmi ali podatki, ki so na njih navedeni oziroma na njih opisanimi proizvodi ali storitvami. Povezave ne pomenijo, da ELECTROLUX ali to spletno mesto sponzorira, potrjuje, je pridružen ali drugače povezan oziroma je pravno pooblaščen za uporabo katerekoli blagovne znamke, trgovskega imena, logotipa ali avtorsko zaščitenega simbola, prikazanega na kateri izmed oziroma dostopnega preko navedenih povezav, ali da je katera koli spletna povezava, pooblaščena za uporabo katerekoli blagovne znamke, trgovskega imena, logotipa ali avtorsko zaščitenega simbola ELECTROLUXA ali katerihkoli z njim povezanih družb ali podružnic.

 Zunanje povezave do spletnega mesta

 Vse povezave do tega spletnega mesta morajo biti odobrene v pisni obliki s strani ELECTROLUXA, z izjemo povezav, v katerih: (i) je povezava prikazana samo kot tekst, ki vsebuje ime “ELECTROLUX” in ne vsebuje kakršnekoli blagovne znamke v lasti ELECTROLUXA ali njegovega licencodajalca; (ii) če povezava “vodi” samo do www.electrolux.com in ne na globlje nivoje; (iii) če povezava ob aktiviranju s strani uporabnika prikaže to stran čez cel zaslon v polno delujočem oknu brskalnika, ki omogoča kompletno navigacijo, in ne znotraj “okvirja” spletne strani s povezavo; in (iv) videz, položaj in drugi elementi povezave ne smejo ustvarjati lažnega vtisa, da je subjekt oziroma njegove aktivnosti ali proizvodi povezan z ali sponzoriran s strani ELECTROLUXA, niti ne smejo biti take, da bi lahko škodile ali razvrednotile dobro ime, povezano s firmo in blagovnimi znamkami ELECTROLUXA ali z njim povezanih družb. ELECTROLUX si pridržuje pravico, da lahko po lastni presoji kadarkoli umakne to soglasje glede povezav.

Izključitev domnevanih jamstev

Čeprav skrbimo za natančnost podatkov na tem spletnem mestu, ELECTROLUX ne prevzema nikakršne odgovornosti za to. GRADIVO LAHKO VSEBUJE NENATANČE PODATKE IN TIPKARSKE NAPAKE. ELECTROLUX NE JAMČI ZA PRAVILNOST IN POPOLNOST GRADIVA ALI ZANESLJIVOST MOREBITNIH NASVETOV, MNENJ, IZJAV ALI DRUGIH INFORMACIJ, PRIKAZANIH ALI POSREDOVANIH PREKO TEGA SPLETNEGA MESTA. POTRJUJETE, DA SE ZANAŠATE NA KAKRŠNAKOLI TAKŠNA MNENJA, NASVETE, IZJAVE, POJASNILA ALI INFORMACIJE, NA VAŠO LASTNO ODGOVORNOST. VSE VSEBINE SO ZAGOTOVLJENE »KOT SO« IN »KAKRŠNE SO NA VOLJO«. ELECTROLUX IZRECNO ZAVRAČA KAKRŠNAKOLI ZAGOTOVILA ALI JAMSTVA, IZRECNA ALI DOMNEVANA, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE JAMSTVO PRIMERNOSTI ZA TRŽENJE ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, NEKRŠENJA V ZVEZI Z DELOVANJEM ALI VSEBINO TEGA SPLETNEGA MESTA. ELECTROLUX NE DAJE NOBENIH JAMSTEV ALI ZAGOTOVIL V ZVEZI Z VARNOSTJO TE SPLETNE STRANI. POTRJUJETE, DA SO LAHKO KATEROKOLI POSLANI PODATKI PRESTREŽENI. ELECTROLUX NE JAMČI, DA SO SPLETNO MESTO ALI STREŽNIKI, KI OMOGOČAJO DOSTOP DO TEGA SPLETNEGA MESTA, ALI ELEKTRONSKA SPOROČILA, POSLANA S STRANI ELECTROLUXA, PROSTA VIRUSOV ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH ELEMENTOV. IZKLJUČENA SO VSA TAKŠNA ZAGOTOVILA, JAMSTVA ALI POGOJI, RAZEN V OBSEGU, V KATEREM JIH PO ZAKONU NI MOGOČE IZKLJUČITI.

Omejitev odgovornosti

ELECTROLUX V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA ZA KAKRŠNOKOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, POSLEDIČNO, KAZNOVALNO, POSEBNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO (VKLJUČNO, VENDAR NEOMEJENO NA ŠKODO ZARADI IZGUBE POSLA, POGODBE, DOHODKA, PODATKOV, INFORMACIJ ALI PREKINITVE POSLOVANJA), KI JE POSLEDICA, IZHAJA IZ ALI JE V ZVEZI Z UPORABO OZIROMA NEZMOŽNOSTJO UPORABE TEGA SPLETNEGA MESTA ALI NJEGOVE VSEBINE, ALI BI IZHAJALA IZ ALI BILA V ZVEZI S TEMI PRAVILI UPORABE, TUDI V PRIMERU, DA JE BIL ELECTROLUX OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE. OB POGOJIH, NAVEDENIH TUKAJ, ELECTROLUX V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA ZA MOREBITNE NAPAKE, NETOČNOSTI, OPUSTITVE ALI DRUGE NAPAKE ALI ZASTARELOST ALI NEAVTENTIČNOST KAKRŠNIHKOLI NA TEM SPLETNEM MESTU OBJAVLJENIH INFORMACIJ.

Dolžnost zmanjšanja škode

Brez posega v omejitve odgovornosti, navedenih tukaj, boste storili vse razumno potrebno , da bi zmanjšali svojo škodo v zvezi z morebitnimi zahtevki ali dejanji (bodisi zaradi malomarnosti, kršitve pogodbe ali iz drugih vzrokov), ki bi jih lahko sprožili proti ELECTROLUXU.

Obvestila

Vsi sklici na “pisno”, “obvestila”, in “obveščanje” ter podobne izraze vključujejo tudi elektronske načine komunikacije (npr. elektronsko pošto) pod pogojem, da stranka, ki se zanaša na takšno komunikacijo, obdrži ustrezno dokazilo, da je bilo sporočilo poslano in prejeto.

Zastaranje in neodvisnost določb

Kakršnikoli postopki, ki jih želite sprožiti v zvezi z vašo uporabo spletnega mesta, morajo biti sproženi v roku enega (1) leta od nastanka zahtevka oziroma nastopa vzroka za sprožitev postopkov, če ni z zakonom določeno drugače. Če zaradi kakršnegakoli vzroka pristojno sodišče ugotovi, da je katero od določil teh pravil uporabe ali del določil neizvršljiv, bo takšno določilo uveljavljeno v največjem dovoljenem obsegu, ki ustreza namenu teh pravil uporabe, preostala pravila uporabe pa ostanejo polno veljavna.

Dostop iz držav in lokacij izven Švedske

ELECTROLUX ne zagotavlja, da so gradiva s tega spletnega mesta primerna ali na voljo uporabnikom na drugih lokacijah izven Švedske in dostop do teh strani je v državah, kjer je njihova vsebina ilegalna, prepovedan. Če do spletnega mesta dostopate z lokacij izven Švedske, ste sami odgovorni za skladnost z lokalnimi zakoni.

Veljavno pravo

 Za vašo uporabo tega spletnega mesta in te pogoje uporabe veljajo zakoni kraljevine Švedske, ne glede na določbe njenega kolizijskega prava.

 
Pošljite prijatelju

Pošljite več prijateljem

Oglejte si e-pošto Živijo! Mogoče te bo to zanimalo

Zapri